Gemeente op koers met huisvesting statushouders

Foto: Pixabay

Zaanstad heeft 2018 afgesloten met een achterstand van 31 nog te huisvesten statushouders, maar dat is volgens het college een administratieve kwestie. Elk jaar stelt de Rijksoverheid vast hoeveel statushouders per gemeente een woning moeten krijgen, gebaseerd op het inwonertal. Daaraan voldoen is een verplichting die is opgenomen in de Huisvestingswet.

Het college schrijft in een brief aan de raad dat op de laaste dag van vorig jaar voor zeventien van de genoemde 31 vergunninghouders al een woning was gereserverd of huisvesting geregeld was: zij moesten enkel nog op de sleutel wachten. Voor twee statushouders was al aangeklopt bij de woningcorporaties en twee anderen zijn door het COA meegeteld in de taakstelling van 2019 in plaats van 2018. Voor de resterende tien is door het Centraal Orgaan Asielzoekers geen beroep gedaan op Zaanstad. In plaats van 194 werden vorig jaar slechts 184 mensen aangemeld.

Net als in de voorgaande jaren zette de gemeente bij de huisvesting van vergunninghouders vooral in op het toewijzen van corporatiewoningen, met een accent op gezinnen. De druk op de woningmarkt is enorm toegenomen en dat heeft zijn weerslag op de huisvesting van statushouders, zo schrijft het college. ‘In 2018 is gebleken dat het steeds lastiger is om tijdig huisvesting voor vergunninghouders te verzorgen. De wachttijden voor woningen lopen op evenals de tijd die nodig is om de woningen geschikt te maken voor gebruik.’

Niet naar Poelenburg en Peldersveld

Met het oog op de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek is besloten om geen statushouders toe te voegen in Poelenburg en Peldersveld. Dat beperkt het aanbod van sociale huurwoningen voor statushouders nog verder. Toch konden er 52 woningen aan vergunninghouders worden toegewezen. Er werden vijftien nareizigers geteld die zijn gehuisvest bij familie die hier al beschikte over passende huisvesting. Ook zijn er zeven woningdelers naar een zelfstandige woonruimte gegaan.

Eerste helft van dit jaar 71 mensen

Alle vergunninghouders kregen een huurwoning van één van de Zaanse woningcorporaties: 3,7 procent van het totale aantal vrijgekomen woningen (1417). In 2014, 2015, 2016 en 2017 bedroegen deze percentages respectievelijk 3,5, zes, en 9,6 en 6,5. In de eerste helft van dit jaar moet de gemeente 71 vergunninghouders woonruimte aanbieden.

Reacties

Cookieinstellingen