‘Slimme’ luiers leveren Evean tijd, geld en een prijs op

Foto: Evean Oostergouw

Zorgorganisatie Evean heeft met ‘slim incontinentiemateriaal’ de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst gewonnen die vorig jaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was uitgeschreven om  innovaties in de verpleeghuiszorg te stimuleren.

Het team van Evean Oostergouw introduceerde het incontinentiemateriaal van Abena in twee psychogeriatrische afdelingen. Aan de hand van een sensor in de luier en een losse, persoonsgebonden clip wordt gemeten in hoeverre het materiaal verzadigd is. De clip verzamelt data over het plaspatroon van bewoners, die terug is te lezen via een app. Zo kunnen zorgverleners bijhouden wanneer het tijd is om een bewoner te verschonen. Evean leerde ermee om te gaan met hulp van de Stichting Philadelphia Zorg, die het systeem al langer gebruikt.

Minder natte bedden

Bij de challenge stond niet de technologie centraal maar de inpassing in de dagelijkse praktijk. Gedurende de proef met de slimme luiers nam het aantal natte bedden bij Evean Oostergouw met 76 procent af. Dat betekende een behoorlijke verlaging van de werkdruk voor het personeel, dat van gemiddeld 3,5 verschoningen per bewoner per dag naar 2,4 ging – een daling van 30 procent.

Fijn voor bewoners

Ook voor de bewoners was de nieuwe werkwijze volgens Evean een verbetering: zij hoeven niet meer in een nat en koud bed te liggen en ervaren minder schaamte en onrust. In totaal twaalf bewoners deden van begin tot eind mee aan de challenge bij Evean Oostergouw. Op jaarbasis werd bij deze groep een besparing van 46.000 euro in kosten en van 1609 uur in tijd gemeten – respectievelijk 20 en 28 procent.

Reacties