Rijk maakt weer miljoenen over voor Zaandam Oost

De Sint Jozefkerk wordt een gemeenschapsruimte.
De Sint Jozefkerk wordt een gemeenschapsruimte.
Foto: Google / Ivo Hoolwerf

Zaanstad mag 22.469.517 euro tegemoet zien van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te investeren in Zaandam Oost. Het geld gaat onder andere naar het verbeteren van woningen, omdat er in dit deel van de gemeente relatief veel verouderde woningen zijn met een laag energielabel.

Ook gaat er geld naar het verbeteren van de openbare ruimte en naar buurthuizen en ontmoetingsplekken. ‘Door deze bijdrage kunnen we echt het verschil maken in Zaandam Oost,’ zegt wethouder van Wonen Harrie van der Laan. De gemeente deed samen met Parteon en Rochdale een aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds. Het gaat in totaal om een investering van ruim 32 miljoen. Het resterende bedrag co-financieren de woningcorporaties en Zaanstad. Het gaat concreet om de volgende projecten:

  • Het verbeteren van ongeveer 500 particuliere woningen door verduurzaming en de aanpak van achterstallig onderhoud.
  • Het levensloopbestendig maken van 200 woningen.
  • De mogelijkheid tot het inponden (aankopen) van 166 woningen door de woningcorporatie om bij ‘gespikkeld’ bezit weer te komen tot aansluitende complexen en om te voorkomen dat particulier bezit in verkeerde handen komt.
  • Het realiseren van buurthuis Pannerood als ontmoetingsplek voor buurtbewoners door een investering in de bestaande bebouwing.
  • De aankoop en verbouwing van de Sint Jozefkerk om een ontmoetingsplek / buurtcentrum voor de Kogerveldwijk te realiseren.
  • De aanpak van het Kogerveldplein .

Het vergroenen van Zaandam Oost gebeurt door verschillende projecten in de openbare ruimte, waaronder de herinrichting van de Kleurenbuurt-Noord en Vriesgroenstraat, de voorpleinen van de ERA-flats, de recreatieve zone onder hoogspanningslijn Kogerveld en het Laanplantsoen. Daarnaast worden een extra wandelpad aangelegd, twee bruggen en een skatebaan in het Darwinpark.

Vijf wijken

Zaandam-Oost bestaat uit Poelenburg, Peldersveld, Kogerveld, de Rosmolenwijk en Zaandam Zuid. In deze wijken is de woningvoorraad eenzijdig en de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen mager. Er woning relatief veel kwetsbare huishoudens met een stapeling van problemen op het gebied van armoede en schulden, werkloosheid, gezondheids- en onderwijsachterstanden, criminaliteit en ondermijning.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen