Provincie pioniert met oplossingen voor PAS-melders

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie steekt PAS-melders en interimmers de helpende hand toe. Met de instelling van een stikstofbank wil Noord-Holland proberen deze bedrijven aan stikstofruimte te helpen. De bedoeling is om de onzekere situatie op te lossen waarin zij al sinds 2019 zitten.

PAS-melders zijn agrarische en industriële bedrijven die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben. Tot 2019 was het voldoende om een uitbreiding of wijziging van hun bedrijf te melden onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de drempelwaarde van één mol per hectare per jaar bleef, hoefden zij daarvoor geen natuurvergunning aan te vragen. Halverwege 2019 veegde Raad van State het PAS echter van tafel. Daardoor zijn deze bedrijven, hoewel ter goeder trouw, formeel in overtreding.

Interimmers

Dat geldt ook voor interimmers. Dit zijn bedrijven of activiteiten die al actief waren voordat in februari 2009 nieuwe Europese wetgeving dwong tot aanvraag van een milieuvergunning. Daarbij heeft echter vanwege onduidelijkheid in de landelijke regels geen vergunningverlening plaatsgevonden op basis van een passende beoordeling. Dat had wel gemoeten.

Met de instelling van een stikstofbank voor deze zogenoemde PAS-melders en interimmers wil de provincie stikstofruimte die op een bepaalde plek vrijkomt, bijvoorbeeld doordat een veehouderij stopt, onder andere aan deze ondernemers beschikbaar stellen. Omdat stikstofruimte niet voor het oprapen ligt wordt actief op zoek gegaan naar bedrijven die ruimte kunnen inbrengen. Het oplossen van de PAS-meldersproblematiek en die van interimmers ligt officieel bij het Rijk. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer ziet echter dat er onvoldoende vaart achter zit. ‘Onze ondernemers en hun gezinnen leven al sinds 2019 in grote onzekerheid. Daarom kijkt Noord-Holland wat we zelf kunnen doen. Het is de eerste keer dat op deze manier een oplossing wordt gezocht voor PAS-melders en interimmers. Dat is spannend. Ik hoop dat we binnenkort een aantal PAS-melders goed nieuws kunnen geven.’

Elkaar helpen

De provincie roept ondernemers die stikstofruimte willen aanbieden op om contact op te nemen via [email protected]. Op die manier hoopt ze een beweging in gang te zetten waarbij ondernemers elkaar kunnen helpen. Dus de provincie spreekt ook graag bedrijven die denken over beëindiging, afschalen of beperken van stikstofuitstoot. PAS-melders en interimmers die vragen hebben over de nieuwe stikstofbank, kunnen een bericht sturen naar hetzelfde mailadres.

Naast de instelling van de PAS-meldersbank, blijven de al bestaande banken voor de woningbouw en de verduurzaming van industrie van kracht. Wanneer stikstofruimte vrijkomt, beslissen Gedeputeerde Staten per geval in welke bank de stikstof terecht komt. Daarbij kunnen ook de wensen van de inbrenger van stikstofruimte meegenomen worden.

Natuurherstel

Met de instelling van een PAS-meldersbank actualiseert de provincie ook andere punten uit de stikstofaanpak. Bij de aankoop van stikstofruimte mag bij het opnieuw gebruiken van ruimte 30 procent niet meer ingezet worden. Noord-Holland verhoogt dit percentage nu naar 40, zodat een deel van de ruimte ten goede komt aan de natuur die erg lijdt onder de stikstofuitstoot.Verder staat de provincie voortaan het leasen van stikstofruimte toe: het tijdelijk gebruik van stikstofruimte. Het ene bedrijf stoot tijdelijk minder stikstof uit, waardoor iemand anders deze ruimte voor een bepaalde periode kan inzetten.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen