Tweede fase Oostzijderveld krijgt ook al vorm

Foto: Gemeente Zaanstad

Het Oostzijderveld verandert de komende jaren in een wijk met zo’n 960 (sociale) huur- en koopwoningen, goede verbindingen en voorzieningen. Op dit moment is de bouw van fase I in volle gang en wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het laatste blok van circa 50 woningen.

Fase II sluit hierop aan en daarvoor is nu het Ruimtelijk Programma van Eisen compleet. Dit oostelijke deel van het Oostzijderveld was eerder in gebruik door voetbalvereniging Zaanlandia en tennisvereniging TVV de Gouw, die in de zomer van 2023 verhuisd zijn naar het Hoornseveld. Door de verhuizing van de verenigingen is nu ook daar ruimte gekomen voor woningbouw. Met de duikvereniging wordt nog naar een nieuwe plek gezocht.

De locatie voor de 480 nieuwe woningen is geen appeltje-eitje wat betreft de ontwikkeling: het spoor, de A7 en A8, de Prins Bernhardweg en de Heijermansstraat en de aanwezigheid van de brandweerkazerne en veiligheidsregio zorgen voor lawaai. Ook stikstof is problematisch: er is sprake van een hele kleine toename van de depositie in het omliggende Natura 2000-gebied, maar daar is het maximum al lang en breed bereikt. Er wordt gezocht naar een oplossing, maar deze is nog niet gevonden. Financieel liggen er eveneens uitdagingen, want de bouwprijzen zijn hoog.

Sociale huur Rochdale

De gemeente en Rochdale zijn overeengekomen dat het aantal sociale huurwoningen dat de corporatie verliest bij de nieuwbouw op de plek van de Spaghettiflat in de Jaspersstraat in Poelenburg – waar weliswaar méér woningen worden teruggebouwd, maar naast goedkope ook duurdere woningen – gecompenseerd mag worden Oostzijderpark fase II. Het gaat daarbij om 82 woningen.
Eén van de onderdelen van fase II was ook een openbare basisschool, de te verplaatsen Kogerveldschool, maar de gemeente en de ontwikkelaar hebben kans gezien om die alsnog binnen de eerste fase te realiseren. Fase II grenst aan de Gouw, een ecologische verbindingszone die erg waardevol is voor de ecologie en biodiversiteit in het stedelijk gebied. De nieuwe woonwijk moet sowieso een groene uitstraling krijgen, en dat wordt ook bereikt door auto’s naar de buitenkant te sturen.

Parkeren

Het bureau Future Mobility Network is in de exploitatie van een parkeerhub gedoken: een gezamenlijke voorziening aan de rand van de wijk voor zowel bewoners als bezoekers, zodat er zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer tussen de huizen is. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er mogelijkheden zijn de om exploitatie kostendekkend en wellicht positief te laten zijn. Dit hangt wel sterk af van onder andere de vraag in de markt, de visie van de gemeente en de tarieven. Onderzocht wordt nu of de parkeerhub al dan niet in eigendom en beheer kan worden gehouden bij de gemeente.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen