Acht fracties vragen interpellatie over schermen Coenbrug

Foto: Google Street View

Maar liefst acht fracties hebben een interpellatie aangevraagd voor antwoorden van wethouder Gerard Slegers van Mobiliteit over een voor de raad verborgen gehouden brief van Rijkswaterstaat over uistel van hogere geluidsschermen bij de Coenbrug. Ze hebben daarover in de pers moeten lezen en zijn daar niet blij mee.

De brief kwam al op 2 oktober aan in Zaandam en bevatte de mededeling dat het vervangen van de geluidsschermen is uitgesteld tot 2030. Deze kwestie ligt gevoelig in de lokale politiek en Zaanstad heeft twee miljoen euro voor de operatie opzij gezet. D66, de PvdD, DZ, de SP, PVV, Groep Lassooy, CU en Denk constateren nu dat het niet de eerste keer is dat ‘het college de gemeenteraad later dan gewenst informeert over politiek gevoelige kwesties’.Zij vragen zich af waarom het college ook ditmaal weer tekortschiet in de actieve informatieplicht.

Niet voor ’t eerst

Het gebrek aan openheid rond de geluidsschermen naast de A8 is niet op zichzelf staand, zo sommen de indieners van het interpellatieverzoek op. Slegers schoot onder andere tekort met informatie over de grote vertraging bij de realisatie van een nieuw complex voor hockeyclub De Kraaien in Zaandijk, bij de plannen voor de ijsbaan in Assendelft, de langdurige problemen voor de scheepvaart vanwege de defecte Coenbrug en de handhaving op verkiezingsborden.

Daarnaast zijn er dossiers waar geen of nauwelijks zichtbare ontwikkeling in zit, waardoor het voor raad en de inwoners onduidelijk is wat de status is en of er uitvoering aan beleid en toezeggingen gegeven wordt, schrijven de gefrustreerde oppositiepartijen. Als voorbeelden daarvan worden genoemd het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden, de openstelling van busbrug De Binding en de herinrichting van de rondweg in Westerkoog.

Recht van interpellatie

Het interpellatierecht geeft raadsleden de mogelijkheid om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Het middel is bedoeld om een essentieel actueel politiek punt aan de orde te stellen, maar de raad als geheel bepaalt of de interpellatie wordt toegestaan. Interpellaties zijn in Zaanstad een zeldzaamheid: doorgaans wordt volstaan met schriftelijke vragen of wordt het vragenuurtje in de raadsvergadering benut om ergens een verduidelijking van te krijgen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen