Krabbels onder 207 sociale huurwoningen Verkadebuurt

Foto: Gemeente Zaanstad

Zaanstad en woningcorporatie Parteon hebben een zogenoemde anterieure overeenkomst getekend voor een deel van de nieuwe woonwijk op de voormalige sportvelden van Verkade. In Overtuinen A komen 207 sociale huurwoningen. Samen met Overtuinen B worden komen er 470 huizen bij in Zaandam. Vanwege de nabijheid van het station komen er bij de 79 appartementen tot 55 vierkante meter alleen bezoekersparkeerplaatsen.

‘De Verkadebuurt wordt een nieuwe woonwijk dichtbij de binnenstad, die eruit zal zien als een verwijzing naar het industriële verleden van de Zaanstreek. Ik ben blij dat hiermee weer veel nieuwe huizen beschikbaar komen, waaronder 30 procent sociale huurwoningen voor het totale project en in het gebied Overtuinen B bovendien nog tien procent woningen van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad,’ zegt wethouder René Tuijn.

Aanwinst

In de anterieure overeenkomst voor Overtuinen A staan afspraken tussen Parteon en de gemeente over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige plan uit 2019 is de basis voor deze afspraken. Directeur Harry Platte van Parteon is blij met toegankelijk geprijsde nieuwbouw dichtbij het station: ‘Met oog voor natuur en milieu wordt dit echt een aanwinst voor de stad.’

Voor Overtuinen B voeren de gemeente en beoogde ontwikkelaar HSB momenteel gesprekken over het sluiten van een koop-ontwikkelovereenkomst, waarmee ook voor dit deel van Overtuinen financiële afspraken worden vastgelegd. Overtuinen A en B worden straks één geheel. Fietsers en wandelaars kunnen uiteindelijk via de Verkadebuurt sneller naar Oud West en het centrum en het vrachtverkeer van Verkade hoeft niet langer over de Westzijde maar gaat via een daarvoor ingerichte weg in de Verkadebuurt.

Bomen

Om de wijk te kunnen bouwen moeten bomen worden verwijderd. Er worden tien watercipressen en en een es veroplaatst en acht bij de fietstunnel en een plataan bij het Dik Trompad gekapt. Daarnaast moeten er nog bomen en struiken weggehaald worden waar geen vergunning voor nodig is. Parteon is hier in oktober 2022 al mee begonnen op het noordelijke deel van het terrein. De gemeente is er sinds afgelopen april 2023 ook mee bezig op het zuidelijke deel.

Nu de anterieure overeenkomst is getekend met Parteon en binnenkort ook de koop-ontwikkelovereenkomst met HSB is de volgende stap: het ontwerpbestemmingsplan. De bedoeling is om dit nog voor het einde van 2023 ter inzage te leggen. Dan wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omgeving en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen