Veel vraagtekens rond asielboten Gerrit Bolkade

Foto: Gemeente Zaanstad

De voorbereiding van de opvang van asielzoekers op twee schepen aan de Gerrit Bolkade verloopt nogal rommelig. De Bibby Renaissance en Bibby Progress zijn nog onderweg vanuit Singapore, maar nu blijkt dat er voor de doorvaart door de sluizen in IJmuiden  aanpassingen nodig zijn. De schepen gaan eerst naar Amsterdam waar ze worden vertimmerd voor de opvang, maar onduidelijk is nog hoe groot die klus zal zijn.

De twee drijvende accomodaties worden naar Nederland gevaren op een zogeheten Heavy Load Carrier / dieplader en in de oorspronkelijke planning werd er vanuit gegaan dat ze op 1 november door het COA in gebruik zouden kunnen worden genomen. Die planning is het raam uit. In Amsterdam wordt onder meer de (brand)veiligheid op orde gebracht en er worden  keukens geplaatst zodat bewoners zelf maaltijden kunnen bereiden. De verwachte datum van ingebruikname is op dit moment begin volgend jaar, maar de planning blijft gezien de vele afhankelijkheden nog onzeker.

Vergunning

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers bereidt nog een vergunningaanvraag voor de Gerrit Bolkade voor en heeft daarvoor verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Veel benodigde gegevens voor de aanvraag zullen echter pas bekend worden als de schepen hier zijn en ter plekke kunnen worden beoordeeld, schrijft het college aan de raad, . Daarna zal de aanvraag worden ingediend en vindt de beoordeling plaats. Zaanstad hoeft zich echter geen zorgen te maken over eventuele tegenvallers: de kosten komen voor rekening van het COA.

Activiteitenruimte

Er wordt momenteel nog gezocht naar een plek waar de scheepsbewoners straks naartoe kunnen voor activiteiten zoals taalles, ontspanning en spreekuren. Het COA heeft hiervoor een beknopt programma van eisen opgesteld en heeft een makelaar ingeschakeld om te zoeken naar een geschikte locatie. Idealiter bedient dit ‘dienstencentrum’ ook de reguliere bewoners van de Achtersluispolder. Die lijken overigens vrij onverschilllig te staan tegenover de nieuwe asielopvang: een inloopbijeenkomst trok in juli één buur van de Gerrit Bolkade, ‘vooral vanuit interesse voor de doelgroep’. Er kwamen geen vertegenwoordigers van bedrijven op af.

Stroom

Intussen blijft de stroomvoorziening voor de bestaande opvang in de Achtersluispolder een punt van aandacht. Het COA heeft een stroomplan gemaakt op basis van het werkelijke stroomverbruik van de twee schepen, dat een stuk lager ligt dan de specificaties van de schepen waarbij is uitgaan van een piekbelasting. Er wordt nu toegewerkt naar een walstroomaansluiting in combinatie met een batterij / battery pack. Voor deze oplossing moet een beroep worden gedaan op een klein gedeelte van de algemene capaciteitsreservering die Liander aanhoudt en die géén consequenties voor aansluitingen bij bedrijven in het gebied.

Dieselgenerator

Op dit moment ontbreken nog de kabels en transformator die nodig zijn voor walstroom. Uitgaande van de planning die het COA en Liander hebben gemaakt kan de walstroom in combinatie met een batterij binnen anderhalf jaar gerealiseerd zijn, maar de gemeente wil dit graag versnellen. Voor de tussenliggende periode moet een dieselgenerator in combinatie met een batterij worden gebruikt, waarbij ‘de stikstofdepositie en overlast aanzienlijk minder is dan in de huidige situatie’. Hiervoor is naar verwachting een vergunning van de provincie nodig. Het COA en de provincie zijn in overleg of en zo ja wanneer die vergunning kan worden verleend.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen