Voorlopig helpt alleen meer vegen tegen verspreiding rubbergranulaat

Foto: Partij voor de Dieren

De Zaanse sportclubs die recent aangelegde SBR-sportvelden bezitten zijn niet fanatiek genoeg met het wegvegen van ‘ontsnapte’ korrels rubbergranulaat, volgens wethouder van Sport Gerard Slegers. Aan de andere kant stuurden leden van diezelfde clubs de Partij voor de Dieren een massa foto’s om hun zorgen over de daardoor ontstane milieuvervuiling te illustreren.

Zaanstad probeert de verspreiding van de korrels tegen te gaan met onder andere kantplanken en uitlooproosters, maar die maatregelen blijken onvoldoende. Het rubbergranulaat is omstreden en eind vorig jaar werd duidelijk dat de Europese commissie het materiaal vanaf 2029 wil gaan verbieden. Er wordt geëxperimenteerd met alternatieve materialen als zand en kurk, maar met name het laatste materiaal is vele malen duurder dan vermalen versleten autobanden.

Verbod

Het college van Zaanstad besloot in mei 2022 om net zo lang door te gaan met de aanleg van nieuwe SBR-velden totdat er duidelijkheid is over een eventueel verbod. Twee jaar eerder nam de raad een amendement aan met de zin ‘We zorgen ervoor dat tot nu toe gebruikte materialen zo veel mogelijk gerecycled worden, en voorkomen dat er in de toekomst op enige wijze milieuschade kan optreden als gevolg van de gebruikte materialen bij nieuwe en vervangende projecten.’ Dat is strijdig met de situatie die de foto’s laten zien, hield raadslid Melchior Mattens de wethouder donderdag voor.

Gevaarlijke stoffen

Daaruit blijkt dat de korrels tot ver buiten de velden terechtkomen, terwijl uit  onderzoeken blijkt dat rubberkorrels gevaarlijke stoffen lekken die schadelijk zijn voor het milieu, waaronder PAKs, kobalt en zink. Volgens Slegers is de praktijk met de genomen maatregelen om verspreiding van deze stoffen tegen te gaan inderdaad minder geslaagd dan was verwacht. Er wordt nu gestudeerd op een oplossing. Dat gaat wel geld kosten: zouden alle rubberkorrels worden vervangen door kurk, dan zou dat 2,1 miljoen euro kosten.

Reacties

Cookieinstellingen