Economische Visie basis toekomstgerichte economie

Foto: Gemeente Zaanstad

De Zaanse maakindustrie is groot, de voedselindustrie toonaangevend. Ook de recreatieve en culturele sector leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad. Zaanstad wil die positie vasthouden én uitbreiden. De lokale economie moet toekomstgericht zijn en bijdragen aan brede welvaart voor de inwoners.

Er is nu een Economische Visie opgesteld door het college waarmee de toekomstbestendigheid een basis moet krijgen. ‘Kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving horen daarbij,’ zegt wethouder Stephanie Onclin van Economische Zaken en Arbeidsmarkt. ‘Werkgelegenheid is de beste manier om kansengelijkheid en het welzijn van inwoners te vergroten. Onze inzet is erop gericht om bij te dragen aan meer diverse, duurzame en kennisintensieve banen. Daarvoor werken we ook nauw samen met onze partners in de regio.’

De hoofddoelen die in de Economische Visie zijn vastgelegd moeten in 2035 zijn gerealiseerd. Dat zijn:

  • Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat;
  • Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie;
  • Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk-en leefstad;
  • Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen;
  • Er is een inclusieve arbeidsmarkt.

In het uitvoeringsprogramma zijn deze doelen vertaald in concrete projecten en werkzaamheden. Ondernemers en bedrijven hebben meegedacht en zijn gevraagd input te leveren voor het uitvoeringsprogramma. Ook zijn er expertsessies gehouden over de arbeidsmarkt, digitalisering en energietransitie.


Reacties

Cookieinstellingen