Gaat schaarste aan materialen bouw Zaanbrug vertragen?

Foto: Gemeente Zaanstad

Gaat de bouw van de nieuwe Zaanbrug vertraging oplopen doordat onder meer de programmable logic controllers die de aansturing en bediening van de brug mogelijk maken niet op tijd beschikbaar zullen zijn? Ze zijn al besteld, en aannemer Reimert ‘houdt de levertijden goed in de gaten,’ schrijft het college aan de raad.

In de huidige markt ‘bestaat er een groot risico’ dat onder andere microprocessors later worden geleverd dan voorzien. Ten opzichte van de stand van zaken afgelopen april is  ‘het risico op onvoldoende beschikbaarheid en hoge prijzen van materialen helaas niet afgenomen,’ aldus de update. Besloten is inmiddels dat het nieuwe trafostation van Liander wordt gebouwd in de berm van de binnenbocht van de Mercuriusweg in Wormer.
De huidige top drie van de risico’s van het project ziet er als volgt uit:

Het actuele budget (prijspeil januari 2022) is 30,4 miljoen euro, waarvan  7.521.8611 euro voor rekening komt van Zaanstad (circa 400.000 euro exclusief BTW voor veranderingen aan met name de wachtplaats niet meegerekend); 7.642.899 exclusief BTW voor Wormerland en 14.913.193 euro exclusief BTW voor Noord-Holland. Uit Den Haag komt 240.000 euro voor het bekostigen van duurzaamheidsmaatregelen en een krediet van 2,6 miljoen voor het financieren van de meerkosten als gevolg van de stikstofproblematiek en de tijdelijke autobrug.

Reacties

Cookieinstellingen