Bijna 400 nieuwe woningen in Kogerveld komen dichterbij

Foto: LAP Landscape & Urban design

De nieuwe woonwijk met 380 koop- en huurwoningen en met ruimte voor winkels en bedrijven op het voormalige VVZ-terrein in Kogerveld komt dichterbij.

De gemeenteraad moet volgende maand nog akkoord gaan met de grondexploitatie en de uitgangspunten voor de omgevingskwaliteit, maar die zijn inmiddels gereed. Na de ondertekening van de koop- en ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Oostzijderpark bv (een samenwerking tussen Ontwikkeladviseur uit Amsterdam en het Hoofddorpse Timpaan) kan dan een bestemmingsplan worden uitgewerkt.

De woningen tussen het station, de brandweerkazerne en de A7 krijgen geen aansluiting voor aardgas meer maar worden aangesloten op het nog aan te leggen warmtenet. Ze dragen zo bij aan de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid, woningbouw en kwaliteit. Het is de bedoeling om het woningbouwprogramma aan te laten sluiten op de wensen van zowel starters, doorstromers, gezinnen als senioren.

Omwonenden van de bouwlocatie zijn niet onverdeeld enthousiast. De Prins Bernhardrotonde is nu al zeer druk tijdens de spitsuren en een toename van de bebouwing zal niet naar verwachting alleen maar verergeren. Bovendien vrezen bewoners van onder meer de Hof van Zaenden dat met appartementengebouwen tot vijf verdiepingen hoog pal aan de overkant niet alleen hun uitzicht verdwijnt, maar dat ook hun privacy wordt aangetast.

Gebiedsperspectief

Er is alvast begonnen met de ontwikkeling van het voormalige sportterrein in de aanloop naar de opstelling van een gebiedsperspectief voor Kogerveld.

LAP Landscape & Urban design werkt daar op dit moment aan (zie hierboven). Het architectenbureau ziet het Oostzijderpark als ‘een wijk met een cultuur van ontmoeten, maken en doen. Om een sterke leefgemeenschap te stimuleren, ligt de focus van de hele wijk op de centrale Parklaan die treinstation Kogerveld verbindt met een toekomstige maritieme plek aan de Gouw. Bij het station is ruimte voor hoogbouw.

LAP verwacht dat de omliggende wijken positief op de plannen zullen reageren. De artist impressions zijn allemaal van LAP Landscape & Urban design.

Reacties