Waarschuwing voor opladen e-auto's in ondergrondse garages

feb 22 2020, 10:42 Actueel
auto brennt
Met de toename van het aantal elektrische auto's komen ook steeds meer struikelblokken aan het licht. Soms letterlijk, zoals we eerder schreven in een artikel over snoeren over de stoep . Nu wordt gewaarschuwd voor de gevaren van opladen in ondergrondse parkeergarages.
Die worden gevaarlijk omdat er steeds meer elektrische auto’s in staan die tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Een brandende auto in zo’n parkeergarage bemoeilijkt bovendien het blussen, zo heeft het consumentenprogramma Kassa aan het licht gebracht. Redacteuren bezocht met veiligheidsdeskundigen diverse parkeergarages en die bleken geen van alle brandveilig. Volgens Kassa zijn deskundigen voor een verbod op ondergronds laden. Ook het Instituut voor Fysieke Veiligheid zou daar voorstander van zijn. Die instantie wil voor de zomer met richtlijnen komen waar ondergrondse parkeergarages aan moeten voldoen.
[embed][/embed]
‘Wij gaan gemeenten die een vergunning aanvragen voor laadplekken dringend adviseren om alleen nog bij de uitgang van parkeergarages te laden, zodat de brandweer er makkelijk bij kan,' aldus René Hagen van het instituut. Hoewel accu’s van elektrische auto’s moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen kan er altijd wat misgaan, zelfs als ze niet aan de lader staan. Om brand in de accu van een e-auto te blussen is zo’n 10.000 liter water nodig. Dat vraagt om minimaal twee bluswagens bij één elektrische auto. Wordt in de toekomst rijden op rijden op waterstof populairder, dan ontstaat weer een ander scenario. Bij waterstof kan als gevolg van de hoge druk van 700 bar bij brand een vlamboog ontstaan van wel acht meter.

Nu al een uitdaging

Branden in parkeergarages zijn in het algemeen nu al een grote uitdaging voor de brandweer, die vaak wordt bemoeilijkt doordat (zwarte) rook zich ophoopt, de hitte zich kan ophopen, door een moeilijke oriëntatie, slechte toegankelijkheid, grote inzetdiepte en onbekendheid met het brandverloop. Daarom heeft de brandweer al enige jaren geleden gesteld dat branden in parkeergarages vooral preventief moeten worden opgelost, en dat er geen garanties kunnen worden gegeven op de bestrijding van parkeergaragebranden. Als in een parkeergarage een lithium-ion-batterij in brand raakt door bijvoorbeeld een productiefout, schok, temperatuuropbouw, beschadiging, overladen of diep ontladen dan zorgt dit voor andere risico's dan bij de traditionele brandstoffen.

Brandbare en toxische gassen

Het bluswater is lastig bij de brandende cellen in de batterypack
te krijgen vanwege de goede afscherming daavan. Er is gedurende lange tijd veel water nodig om de batterij te koelen en bij brandende lithum-ion batterijen komen veel brandbare en toxische gassen vrij. Dat is nergens een fijne mix en in een ondergrondse garage al helemaal niet. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid heeft al een aantal tips voor het parkeren van e-auto's in parkeergarages en de installatie van laadpalen:
  • Zet elektrische voertuigen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang;
  • Zorg voor een snelle detectie van een brand door het aanbrengen van rookmelders en CO-melders;
  • Plaats laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang;
  • Plaats laadpalen bij voorkeur onder afvoerkanalen;
  • Zorg voor een deugdelijke aanrijbeveiliging van de laadpalen;
  • Gebruik alleen goedgekeurde en onbeschadigde laadkabels, geïnstalleerd door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf;
  • Plaats een noodstop/noodknop bij de toegang, zodat bij calamiteiten de hele laadvoorziening kan worden uitgeschakeld;
  • Zorg voor duidelijke instructies, zodat gebruikers van parkeergarages weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten.