VVD en LZ pleiten voor aangescherpte regels voor laadpalen

jun 17 2021, 16:29 Actueel
screenshot 20210617 161646
Worden laadpalen de nieuwe hondenpoep? De VVD en Lokaal Zaans proberen dat te voorkomen met een amendement waarmee in het Zaans Mobiliteitsplan wordt opgenomen dat bij plaatsen van deze palen gelet wordt op de verkeersveiligheid en op de vraag of er voldoende parkeergelegenheid overblijft voor iedereen.
Hondenpoep stond jarenlang steevast in de bovenste regionen van ergerlijke zaken in ons land en nu er steeds meer laadpalen voor elektrische auto's in het straatbeeld verschijnen groeit de ergernis daarover. Vooral bij mensen die zich zo'n vervoermiddel niet kunnen veroorloven, maar wel graag plek willen houden voor hun benzine- of dieselwagen. In het concept van het Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) waarin de uitgangspunten voor elektrisch laden worden vastgelegd, is echter geen aandacht voor verkeersveiligheid en parkeerdruk.

Niet voor elke beurs

Nu de prijs van elektrische auto’s (nog) hoog is en die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zien LZ en de VVD dat dit op gespannen voet staat met één van de uitgangspunten van het ZMP, namelijk kansengelijkheid. Bovendien staan de palen met enige regelmaat
op plekken waar ze andere gebruikers in de weg staan, zoals mensen met een rollator of in een rolstoel.
screenshot 20210617 155510
De twee partijen willen daar in de toekomst iets aan kunnen doen door expliciet in het ZMP op te nemen dat laadpalen de verkeersveiligheid niet negatief mogen beïnvloeden en dat de parkeernorm (geldend voor zowel elektrische auto’s als niet elektrische auto’s) er niet negatief door beïnvloed mag worden. Mensen die geen elektrische auto hebben mogen niet benadeeld worden ten opzichte van mensen die wel een elektrische auto hebben, vinden Tjeerd Pietersma (VVD) en Marianne de Boer (Lokaal Zaans). Géén laadpaal geeft overigens weer andere problemen, bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden .
screenshot 20210617 162740