Vragen DZ over versterkte greep Gülen-beweging op Turkse gemeenschap

nov 26 2019, 16:07 Actueel
screenshot 20191126 155356
Democratisch Zaanstad wil meer weten over de greep van de Gülen-beweging op de Turkse gemeenschap in Zaanstad. De partij moet er niets van hebben dat politieke meningsverschillen in het land van herkomst een rol spelen in het onderwijs dat kinderen hier krijgen. Dat geldt evenzeer voor de lijn van de AKP, de partij van predident Recep Tayyip Erdoğan. Aanleiding zijn islamitische internaten in Zaanstad.
DZ komt met schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van het artikel Partner gemeente in zorg en onderwijs is Gülen-club die islamitisch studenteninternaat verbergt van Saadet Metin en Elise Steilberg uit november 2014. Daaruit blijkt dat de Gülen-beweging zich sterk in Zaanstad heeft verankerd en dat 'het hele Gülen-programma zich onder één dak bevindt'. Fractievoorzitter Juliëtte Rot vreest dat de invloed van Fethullah Gülen sindsdien alleen nog maar is toegenomen. In 2000 is de stichting Animo opgericht die in 2005 een bedrijfspand aan De Weer in Zaandam kocht voor 900.000 Euro. Bij de opening was daar naast Animo en stichting Witte Tulp ook de stichting Islam en Dialoog gevestigd. In het kantoorpand is op de begane grond kinderdagverblijf Maanster gevestigd, een crèche met 32 plaatsen die ook buitenschoolse opvang voor maximaal 50 kinderen aanbiedt. Direct ernaast geeft Witte Tulp huiswerkbegeleiding en lessen in een weekendschool. Onder de naam Agora worden ook zomeractiviteiten aangeboden. Volgens DZ schuilt achter Witte Tulp een orthodoxe islamitische organisatie.
screenshot 20191126 153041
In Zaandam is daarnaast ook nog een islamitische basisschool die hechte banden met de Gülen-beweging heeft, aldus de partij. In 2012 maakte Animo plannen voor de verbouwing van een hele verdieping van het pand aan De Weer tot studentenhuisvesting. Omdat een woonfunctie niet in het bestemmingsplan stond moest dit officieel gewijzigd worden. De ingediende aanvraag was voor 26 slaapplaatsen voor studenten, maar op tekeningen van het bouwkundig bureau zijn volgens Democratisch Zaanstad zelfs 38 bedden te zien. Daarover volgde een gesprek met de Turkse Stichting Mizaan, maar de studentenbedden zijn er (nog) niet gekomen.

De Exter

Mizaan zet wel een internaat voor jonge moslima’s op in het voormalige buurthuis de Exter aan het Sluispad in Zaandam. Dat pand werd in de zomer van 2016 door de curator van het failliete Welsaen aan de Stichting Islamitisch Centrum Nederland verkocht en wordt momenteel verbouwd. Mizaan wil er een verblijf van maken waar meisjes en jonge vrouwen na schooltijd worden opgevangen en waar ze doordeweeks ook slapen. Aan de Oostzijde heeft Mizaan al een verblijf voor 40 jongens en jonge mannen tussen twaalf en 21 jaar, die er van zondag tot en met donderdag en soms ook in het weekeinde slapen. Rot vraagt nu aan het college of dat bereid is te onderzoeken op welke manier de activiteiten van internaten die niet bijdragen aan integratie en inclusiviteit beëindigend kunnen worden, dan wel voorkomen kan worden dat dergelijke internaten zich in Zaanstad vestigen.