Nieuw Platform Vlieghinder Zaanstreek versus Schiphol

apr 25 , 8:10 Actueel
screenshot 20240425 081009
De werkgroep SOS-Zaanstreek is onlangs een vereniging geworden – het Platform Vlieghinder Zaanstreek (PVZ). Mensen die overlast ervaren van de luchtvaart kunnen er voor tien euro per jaar lid van worden . Dit najaar komt er - naast de ledenvergadering - een informatieve bijeenkomst in Zaanstad Noord.
Het Platform Vlieghinder Zaanstreek werkt samen met Platform Vlieghinder Kennemerland om de ‘onderwonenden’ te vertegenwoordigen die last hebben van vliegtuigen van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Dat gebeurt door de overlast onder de aandacht te brengen van lokale, regionale, landelijke en Europese politici. Ook steunen beide platformen de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder, die afgelopen maand gelijk kreeg van de rechter : de eigen wet- en regelgeving rond de luchtvaart wordt door de Staat niet nageleefd. Steeds kreeg groei van Schiphol voorrang, en daarmee werden rechten van omwonenden geschonden.

Meer rechtsbescherming

Binnen een jaar na de uitspraak moet er ook aandacht komen voor mensen op grotere afstand van Schiphol, en moeten de bewoners daar ook rechtsbescherming krijgen. Niet langer mogen omwonenden de sluitpost zijn als het om de luchtvaart gaat. Het Platform Vlieghinder Zaanstreek heeft net als de collega's in Kennemerland een bewonersvertegenwoordiger in de Maatschappelijke Raad Schiphol, een bij wet ingesteld orgaan dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd en ongevraagd adviseert. De voormalige Kamervoorzitter Khadija Arib is sinds kort voorzitter van deze raad.