Gemeente legt contouren wijk op plek Bunge Loders Croklaan vast

mrt 25 2022, 13:54 Actueel
screenshot 20220325 134308
De fabriek van Bunge Loders Croklaan wil uit Wormerveer verhuizen naar HoogTij in Westzaan en de gemeente en het bedrijf hebben dat nu vastgelegd in een intentieovereenkomst . Daarin staat dat het de bedoeling is om het terrein in Wormerveer te ontwikkelen tot ' een woon-werk wijk met voorzieningen '.
'De impact van deze grootschalige transformatie is van hoge waarde voor de leefbaarheid in Wormerveer Zuid terwijl de economische activiteiten van Bunge Loders Croklaan met vernieuwde duurzame bedrijfsprocessen worden voortgezet op HoogTij. Een win-win-situatie,' juicht het college in een brief aan de raad. 'De herontwikkeling van de huidige locatie van Bunge biedt een kans voor wonen, werken en recreëren aan de Zaan. Daarnaast wordt het dan mogelijk om de Zaandijkerweg weer door te trekken en een groen park aan de Zaan te creëren. Ook ontstaat er op de zes hectare ruimte voor 50.000 tot 85.000 vierkante meter gemengd bouwen.' Wat betreft de massa van de nieuwbouw wordt 'respect ' beloofd voor de monumentale Adelaar.
screenshot 20220325 134658
Het college ziet potentie om er een divers programma te kunnen realiseren met sociale huurwoningen, middeldure huur- en koopwoningen, vrije sector huur- en koopwoningen en ruimte voor werk en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De gemeente stuurt aan op een mix van 70 tot 80 procent wonen, tien tot 20 procent werken en tien procent maatschappelijke en ondersteunende voorzieningen. Het uitgangspunt is minimaal 30 procent sociale huur, tien middeldure huur en tien middeldure koop tot maximaal de NHG-grens, 40 procent vrije sector koop en tien procent vrije sector huur. Maximaal 75 procent van de woningen zijn appartementen - dus minimaal 25 procent grondgebonden woningen.

Groen en verkeersarm

Verder wordt ingezet op gebouwde parkeervoorzieningen, bij voorkeur in hubs. Daarmee wordt autoverkeer in de wijk zoveel mogelijk voorkomen evenals parkeren in de openbare ruimte. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat minimaal 25 procent van het terrein onverhard zal worden. Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en het gebruik van hout zijn eveneens uitgangspunten die daarin een plek kregen. Het zijn allemaal punten waarmee de koper van het Bunge-terrein rekening zal moeten houden bij het plannen van de nieuwe wijk. Die moet in combinatie met een park een vliegwiel worden dat de sociaal-economische structuur van Wormerveer 'in hoge mate versterkt'. De volgende stap is een haalbaarheidsonderzoek.