Bewoners Het Kalf krijgen pluktuin in Jagersveld

mrt 10 2022, 11:33 Actueel
screenshot 20220310 111750
De gemeente is al enige tijd in gesprek met ongeveer 30 bewoners van Het Kalf om een locatie te vinden waar zij een pluktuin kunnen aanleggen in het Jagersveld. Het gaat om groenadoptie, waarbij circa 200 fruitbomen, bessenstruiken en dergelijke gezamenlijk door bewoners worden aangeplant en onderhouden. Er is rond 2000 vierkante meter grond voor nodig - en die is nu gevonden.
Drie mogelijke locaties zijn door Zaanstad onderzocht op draagvlak in de buurt, natuurwaarden en bodemverontreiniging. Eén daarvan is overgebleven, naast het Kalverpad en tussen het Kuikenpad, het Buinerdiep en het water van De Nagouw. De daar aan te leggen pluktuin zal worden omringd met een haag, maar blijft openbaar toegankelijk. De gemeente wil de initiatiefnemers zoveel mogelijk ondersteunen met kennis en in de uitvoering van het benodigde grondwerk. De plek voor de tuin is ook genoemd als één van de drie zoeklocaties voor een camperplaats . In de voorbereidingen voor de pluktuin wordt daar rekening mee gehouden.
Als de definitieve keuze voor de camperplaats op deze plek valt, dan moet waar nodig in overleg met de tuinders de omvang of de locatie te zijner tijd worden aangepast om de camperplaats mogelijk te maken. De camperplaats heeft ongeveer 6000 vierkante meter nodig en er is in totaal ongeveer 11.500 vierkante meter te verdelen. De pluktuin komt in het meer noordelijke deel van het terrein, om de eventuele camperplaats dicht bij de toegang te kunnen situeren. Op het noordelijke, lager gelegen terreingedeelte is dan aanvullend onderzoek en grondwerk nodig om de omstandigheden voor de pluktuin te optimaliseren. De gemeente steekt circa 10.000 euro in het project.

Eind dit jaar starten

Volgens de planning kan eind dit jaar met de tuin worden begonnen. 'Mochten er niet voldoende vrijwilligers meer overblijven om de tuin te onderhouden, dan zal deze overwoekeren naar een bosje met ondergroei van bramen. Dat is een verrijking van de natuur ter plaatse en vraagt weinig onderhoud. We verwachten daarom ook op de lange termijn geen probleem,' schrijft het college aan de raad.