Gemeente heeft meldpunt voor misbruik van zorggelden

Foto: PxHere / Mohamed Hassan

De gemeente heeft een meldpunt waar anoniem vermoedens van zorgfraude kunnen worden gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een zorgverlener die minder vaak dan afgesproken of onregelmatig komt of wanneer er twijfel is over de kwaliteit van de geleverde hulp.

Zaanstad geeft jaarlijks via de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet veel geld uit aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben en wil dat dit op de juiste plek terechtkomt. ‘Meestal gaat dit goed, maar niet altijd,’ weet de gemeente, ook al door landelijke onderzoeken die aantonen dat er nogal wat cowboys in de sector actief zijn. Daarbij kan het gaan om hulp via een Persoonsgebonden Budget, maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente.

Resultaten niet gedeeld

Iedereen uit Zaanstad kan een (anonieme) melding doen, zo laat de gemeente weten. ‘U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman of kennis van u gaat.’ Vermoedens kunnen online worden doorgegeven, waarna de toezichthouder van de gemeente de melding onderzoekt. De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd en melders krijgen geen informatie over het resultaat van het onderzoek. Gaat de melding over de kwaliteit van de jeugdhulp, dan moet bij voorkeur ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden ingelicht. Die heeft een landelijk meldpunt voor misstanden.

Reacties

Cookieinstellingen