Aanslag gemeentebelastingen 2021 in de (digitale) bus

Foto: Gemeente Zaanstad

Deze maand wordt door de gemeente de aanslag gemeentebelastingen 2021 verstuurd. Deze ontvangt u via de post of digitaal als u bent aangemeld bij MijnOverheid. Op de aanslag staan de heffingen door de gemeente. Het gaat dan onder meer om de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Ook staat op de aanslag de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om verschillende belastingen te berekenen, zoals het eigenwoningforfait voor eigenaren van een woning Hiervoor geldt de WOZ-waarde van het jaar daarvoor, die op het aanslagbiljet van 2020 staat. Ook heeft de WOZ-waarde invloed, op het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van de OZB. In uw taxatieverslag leest u hoe wij tot de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand zijn gekomen. U kunt dit taxatieverslag opvragen via www.mijnoverheid.nl. Deze gegevens zijn vanaf vandaag beschikbaar.

Uitleg over de verschillende belastingen isĀ hier te vinden. En ook op het aanslagbiljet zelf staat meer informatie. Maakt u nog geen gebruik van MijnOverheid en wilt u de aanslag gemeentebelastingen voortaan digitaal ontvangen, meldt u dan aan op www.mijnoverheid.nl.

Reacties