Gemeente doet drie inwoners een groene gevel cadeau

Foto: Gemeente Zaanstad

Een schilderij van groen tegen de warmste muur van uw huis. De gemeente ziet dat graag en stimuleert de aanwezigheid van groene gevels in de stad. Dit najaar krijgen drie huizen een groene gevel cadeau. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober.

Zo’n ‘groene muur’ heeft veel voordelen. Allereerst ziet het er mooi uit. Bij zomerse hitte werkt de begroeiing bovendien verkoelend in huis en in de winter isoleert hij. De groene beplanting zuivert de lucht van fijnstof en CO2 en is ook een fijne schuilplaats voor insecten. De geveltuin waarin de gevelplant wortelt, neemt bij hevige stortbuien meer water op. Zaanstad wil met meer groen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk beperken.

Schaarse ruimte goed benutten

In een stad die vooral binnenstedelijk woningen en woontorens bouwt is de ruimte schaars. Verticale tuintjes tegen de gevel zijn dan een ideale oplossing. Er zijn twee typen klimplanten: een klimop of wingerd hecht zich aan de muur en andere planten zoals clematissen, hop en klimrozen hebben hulp nodig. Zo’n klimhulp is een klimrek, een rankhulp of tuinlatwerk dat tegen de gevel kan worden geplaatst. De meest voorkomende groene gevels zijn grondgebonden en komen voort uit een geveltuin. Bij een gevelgebonden groene gevel wordt een systeem aan de muur gehangen waarin de planten worden geplaatst. Deze systemen kunnen samengesteld worden uit modules, plantenbakken of zakken met geschikte planten.

Aanmelden

U kunt dit najaar een groene gevel winnen door een foto van de muur waar die moet komen, inclusief de verharding of grond eronder in te sturen naar [email protected]. Daar voegt u uw motivatie om die te vergroenen aan toe. De gemeente kiest vervolgens drie winnaars. Vanaf eind oktober legt de gemeente de groene gevels aan. Winnaars kunnen kiezen uit diverse klimplanten zoals de kamperfoelie, bosrank, klimhortensia en klimop.

Een kamperfoelie.

Natuurinclusief bouwen

Bij het (her-)inrichten van het stedelijk gebied zijn er goede kansen om stadsnatuur te versterken door middel van natuurinclusief bouwen. Gebouwen bieden veel kansen om de biodiversiteit van Zaanstad te vergroten. Door relatief simpele en goedkope ingrepen toe te passen, kunnen gebouwen een volwaardige plaats in een stedelijk ecosysteem innemen. Denk aan nestplaatsen voor vogels of vleermuizen, groene daken of gevels en natuurspeelplaatsen.

Reacties