Vanavond inloopbijeenkomst over De Zaanse Helden

Foto: Stebru.nl

Bij Cosmi Cosmetics aan het Mahoniehout 22 in Zaandam wordt vanavond – 13 januari – een inloopavond gehouden over woningbouwproject De Zaanse Helden. Belangstellenden kunnen dan het plan en de andere stukken inzien en vragen stellen aan ambtenaren en de projectontwikkelaar. U kunt op elk tijdstip tussen 19:00 en 21:00 uur naar binnen lopen. De stukken liggen tot en met woensdag 5 februari op het gemeentehuis ter inzage.

Met het ontwerp voor het bestemmingsplan wordt op het Vrodest-terrein in Westerwatering de basis gelegd voor de ontwikkeling van 620 woningen (163 sociale huurwoningen en 457 voor de vrije huur- en koopsector), 1650 vierkante meter aan commerciële ruimte, een inpandige tweelaagse parkeergarage en een loopbrug richting het molenpark van De Held Jozua. De ontwerp-omgevingsvergunning bevat slechts 607 woningen (163 sociale huurwoningen tussen 52 en 95 vierkante meter, 356 vrije sector huurwoningen tussen de 52 en 108 vierkante meter en het dichtst bij de molen 88 koopwoningen met een oppervlakte tussen 68 en 133 vierkante meter). Waar de dertien huizen die wel in het bestemmingsplan maar niet in de omgevingsvergunning genoemd worden thuishoren is niet duidelijk.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen kan een iedereen een zienswijze over de ontwerpstukken indienen. Schriftelijke zienswijzen over het bestemmingsplan moeten naar de gemeenteraad van Zaanstad gestuurd worden, onder vermelding van ‘Zienswijze gecoördineerde procedure De Zaanse Helden’. Het adres is Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zienswijzen over de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit over hogere geluidwaarden gaan naar Burgemeester en Wethouders, met hetzelfde adres, en ook onder vermelding van ‘Zienswijze gecoördineerde procedure De Zaanse Helden’.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan van maandag tot en met donderdag, bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 uur, contact worden opgenomen met K. Martheze van de afdeling Omgevingsplannen. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 075. Digitaal verzonden zienswijzen (zoals per e-mail) worden niet in behandeling genomen.

Reacties