Gemeentelijke enquête over sportbeleving van inwoners

Foto: Wikimedia / Sven Manguard

Zaanstad werkt aan een nieuwe visie op sport en wil via een enquête van de inwoners te weten komen wat hen motiveert of belemmert om te (gaan) sporten. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het maken van nieuw beleid op sportgebied.

In het huidige coalitieakkoord is de positie die sport kan innemen in de samenleving opgenomen als een duidelijke opgenomen. In de oude nota Zaankanters in beweging uit 2008 werd sport vooral gezien als een doel op zich. Maar sport is niet meer alleen een aangename vrijetijdsbesteding. Sport is van en voor alle inwoners, zegt wethouder Gerard Slegers in een persbericht: ‘We willen dat iedereen in Zaanstad een leven lang kan sporten, van jong tot oud. Omdat het niet alleen een fijne vrijetijdsbesteding is maar bijdraagt aan de kwaliteit van ons leven. Sport neemt een belangrijke positie in. Dit betekent dat we ook rekening moeten houden met de veranderende behoefte en de toekomst en daarop inspelen. Dit kan alleen maar door de nieuwe visie samen met inwoners en mensen uit de sportwereld op te stellen.’ De nieuwe visie op sport moet richting geven aan:

  • De veranderende vraag naar sport- en beweegmogelijkheden in een groeiende stad;
  • Het ontwikkelen en in stand houden van voldoende en kwalitatief goede en bereikbare accommodaties en plekken om te sporten;
  • Het inzetten van sport en bewegen om belangrijke maatschappelijke doelen te bereiken zoals gezondheid, welzijn, integratie, sociale cohesie en opvoeding.

De inwonersenquête Hoe sportief ben jij is hier te vinden en in te vullen. Dat kan nog tot 30 oktober. De nieuwe visie Sport & Bewegen wordt naar verwachting begin maart voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Reacties