Afval anders in Zaandam Zuid, Westerwatering Zuid, Poelenburg en Peldersveld – Hoornseveld

Foto: Gemeente Zaanstad

Zaandam Zuid, Westerwatering Zuid, Poelenburg en Peldersveld – Hoornseveld zijn de volgende wijken die overgaan op de nieuwe wijze van afvalinzameling. In al die buurten worden daaraan voorafgaand inloopbijeenkomsten gehouden. De eerste is op 5 september voor Westerwatering Zuid. Bewoners moeten hiervoor al een uitnodiging in de bus hebben gehad. Dat gebeurt ongeveer twee weken van tevoren.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen bewoners vragen stellen en horen wat er allemaal anders wordt. Ook kunnen mensen reageren op de voorgestelde locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers. De reacties op de locaties voor die containers worden meegenomen in het bepalen van de definitieve plekken. De plattegronden met de locaties van de ondergrondse containers staan ongeveer een week voor de inloopavonden ook op afvalscheiden.zaanstad.nl, onder het kopje planning. Hierop kunnen inwoners per e-mail reageren via [email protected]

  • Westerwatering Zuid: donderdag 5 september van 17:00 uur tot 19:30 uur, stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam;
  • Zaandam Zuid: dinsdag 17 september van 17:00 uur tot 19:30 uur, wijkcentrum De Zuidhoek, Wilgenstraat 11, Zaandam;
  • Peldersveld – Hoornseveld: dinsdag 1 oktober van 17:00 uur tot 19:30 uur, De Meerpaal, Tjotterlaan 174, Zaandam;
  • Poelenburg: donderdag 17 oktober van 17:00 uur tot 19:30 uur, wijkcentrum Poelenburcht, Weerpad 1A, Zaandam.

De nieuwe manier betekent dat bewoners van een huis met een tuin straks herbruikbaar afval apart weggooien in de drie afvalbakken die aan huis staan. De bestaande grijze afvalbak wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De groene bak voor gft- en etensresten en de blauwe blijven bestemd voor oud papier en karton. Het restafval dat overblijft brengen inwoners naar een ondergrondse container. Dit geldt alleen voor bewoners van laagbouw met een tuin en niet voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. In Krommenie, Wormerveer, Willis, Rooswijk, Het Kalf, Westerkoog en Westerwatering Noord is het systeem al ingevoerd.

Website

Alle informatie over de nieuwe manier van afval inzamelen staat op de website afvalscheiden.zaanstad.nl. Hier wordt uitgelegd waarom Zaanstad voor deze manier van inzamelen heeft gekozen en worden tips gegeven. Ook is de planning van alle wijken er terug te vinden.

 

Reacties

0