Wat te doen met verouderde woningbouwcomplexen de vraag bij Babel

Foto: Architectuurplatform Babel

Architectuurplatform Babel en Vereniging Zaans Erfgoed bieden op de woensdagen 6 en 13 november in De Vermaning in Zaandam een publiek programma aan over de cultuurhistorische waardering van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad. De vooroorlogse woningbouw staat centraal, maar ook de naoorlogse bouw krijgt aandacht.

De cultuurhistorische kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad staat volop in de belangstelling. Voor de zomer heeft het college de nota Cultuurhistorische inventarisatie en waardering sociale woningbouwwijken 1900-1945 uitgebracht. Het dilemma om een karakteristiek woningbouwcomplex te behouden of te slopen wordt door veel factoren beïnvloed. Babel en Zaans Erfgoed haken aan bij de actuele discussie over de aanpak van voor- en naoorlogse woningbouwcomplexen die kampen met, onder andere, bouwtechnische problemen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gedebatteerd over de vraag hoe je dilemma’s kunt omzetten in praktisch beleid waarmee alle belanghebbenden zich gerespecteerd voelen.

Informatie en praktisch beleid

Tijdens de eerste bijeenkomst op 6 november ligt de nadruk op informatie, met presentaties door Cynthia van den Berg (gemeente Zaanstad) en Paul Meurs (cultuurhistorisch onderzoeksbureau SteenhuisMeurs). Joke Bosch is de moderator. Bij de tweede bijeenkomst op 13 november zijn de sprekers architectuurhistoricus Jouke van der Werf en Gert Jan te Velde van het architectenbureau Van Schagen uit Rotterdam. Beiden hebben een reputatie met respect om te gaan met bestaande bouw. Tijdens deze tweede bijeenkomst ligt de nadruk op het debat en de zoektocht naar praktisch beleid, onder andere met vertegenwoordigers van de gemeente en van woningcorporaties en met bewoners. Hans Luiten gaat deze avond modereren.

De avonden beginnen op 6 en 13 november om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. De eindtijd is rond 22:00 uur. Gratis toegang, maar aanmelden is gewenst: via e-mail aan [email protected].