Startsein voor handmatige bestrijding van Japanse duizendknoop

Foto: Foto: Pixabay / H. Oerwin

De eerste bijeenkomst van de vrijwilligers die zich gaan inzetten om Zaanstad te ontdoen van de Japanse duizendknoop zonder het gebruik van glyfosaat is op woensdag 16 oktober vanaf 19:30 uur. Aanmelden kan nog.

De Zaanse 1000-knoopbrigade is een initiatief van leden van de Facebookgroep Groen Zaans – Houd en Maak Zaanstad Groen. Toen de gemeente eerder dit jaar bekendmaakte toch weer het omstreden middel Rond Up te gaan gebruiken in de strijd tegen de gevreesde en zeer schadelijke uitheemse woekerplant wisten tegenstanders dat voornemen weer van tafel te krijgen en ontstond het plan om met een groep inwoners de handschoen op te pakken. De locatie van de eerste bijeenkomst wordt nog bekendgemaakt. Die avond krijgen de deelnemers uitleg van de gemeente over het gezamenlijke plan van aanpak om de Japanse duizendknoop hier uit te roeien.

Ook in Baarn

In Baarn nam de gemeente het voortouw voor een vergelijkbare aanpak en zoekt nu ook vrijwilligers om de strijd aan te gaan met de exoot die vooral berucht is om zijn extreme groeikracht. Hij verdringt andere planten en struiken en kan veel schade aanrichten aan funderingen, bestrating en riolen. De gemeente Baarn zoekt daarom inwoners die als vrijwilliger willen helpen om de plant handmatig uit te trekken en hem daarmee op den duur dermate uit te putten dat hij niet langer teruggroeit. De eerste ronde zal de zwaarste zijn, wordt in Baarn verwacht omdat dan álle aanwezige planten verwijderd moeten worden, maar het werk zal gaandeweg lichter worden doordat er steeds minder nieuwe planten zullen zijn en met een minder ontwikkeld wortelgestel. Baarn rekent voor het vrijwilligerswerk op 25 beurten verspreid over drie jaar, ofwel acht keer per jaar een halve dag.

In Zaanstad is de plant inmiddels op rond 40 locaties gesignaleerd (zie kaart hieronder). Wie de Japanse duizendknoop nog ergens anders tegenkomt, wordt gevraagd dat hier te melden.