Europabrede schoonmaak rivieren tijdens conferentie in Zaandam

Foto: Needpix.com

We kennen al een schoonmaakdag van stranden door vele bevlogen vrijwilligers, maar volgend jaar komt daar het opschonen van rivieren bij. De Noordzeecommissie en Kimo Internationaal houden volgend jaar in Zaandam tijdens een bijeenkomst van de Europese Vereniging van Kustprovincies de Transnational River Clean initiative 2020, een evenement om de bewustwording te vergroten van de vervuiling van de oceanen en de gevaren daarvan voor de marine ecosystemen.

Het initiatief dat burgers ertoe aanzet de handen uit de mouwen te steken moet ertoe leiden dat de problemen bij de bron wprden aangepakt: zorg op lokaal en regionaal niveau dat er niet nog meer troep – en dan met name plastic in alle soorten en maten – in de oceanen terechtkomt via de Europese rivieren. Omdat die door meerdere landen richting de zee stromen moet er niet alleen worden samengewerkt tussen staten, maar ook op heel veel lagere niveaus. De rivieren in Europa zitten tjokvol vervuiling en zijn in wezen snelwegen voor plastic, aldus de organisatoren. De bijeenkomst in Zaandam is op 11 juni. Die dag wordt met behulp van bootjes overal plastic uit rivieren gevist en verzameld.

https://twitter.com/NSC_CPMR/status/1184483935218221057