Samenwerken nodig voor verduurzaming industrie

Foto: Flickr / Sebaso

Doordat de processen in de Zaanse industrie op relatief lage temperaturen plaatsvinden is verduurzaming door elektrificatie vaak goed mogelijk. De gemeente zou de samenwerking met de industrie moeten verdiepen, door bijvoorbeeld een convenant op te stellen met voor beide partijen concrete en niet-vrijblijvende afspraken.

Dat staat in het advies dat CE Delft heeft uitgebracht na onderzocht te hebben wat de verduurzamingsopties zijn voor de industrie in Zaanstad en hoe de gemeente hier concreet bij kan helpen. De industrie kan op korte termijn al stappen zetten door te kijken naar energiebesparing en de inzet van warmtepompen. Voor verduurzaming op de lange termijn dienen opties zoals waterstof, elektrificatie en reststromen plus externe warmte goed onderzocht te worden.

Geen groen gas

Ook kan de verduurzaming van de industrie versnellen door onder neer een actieve aansturing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, een goede voorbereiding op de aanleg van nieuwe infrastructuur en door verder onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden van geothermie. Groen gas is geen optie vanwege de beperkte beschikbaarheid. Zaanstad wil uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn en de industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de broeikasgasuitstoot in de gemeente. De oproep tot meer samenwerking zal in goede aarde vallen bij de Ondernemers Vereniging Zaandam-Zuid, die daar ook al meerdere keren een oproep toe deed.

Reacties

Cookieinstellingen