Rechtbank vernietigt vergunning nieuwe oven Tata Steel

Foto: Flickr / Wattman

De rechtbank Noord-Holland heeft de aan Tata Steel verleende vergunning voor een nieuwe oven in de warmbandwalserij vernietigd omdat ten onrechte niet getoetst is of die tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook heeft Gedeputeerde Staten ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de uitstoot van lood en nikkel.

Tata walst dikke plakken staal uit tot dun staal en wil de capaciteit van de walserij verhogen van ongeveer vijf miljoen naar 5,5 miljoen ton warmgewalst staal. Om energie te besparen en om de productiecapaciteit te waarborgen moet een nieuwe oven worden gebouwd en daarvoor werd op 18 augustus 2020 door GS de vergunning verleend. De Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee tekende daar bezwaar tegen aan en is nu in het gelijk gesteld.

Meer lawaai en slechtere lucht

De stichting maakt zich zorgen dat de uitbreiding van de capaciteit van de walserij productieverhogingen binnen het hele bedrijf tot gevolg heeft. Ook wordt gevreesd dat uitbreiding van de productie leidt tot meer geluidsoverlast in Wijk aan Zee en verslechtering van de luchtkwaliteit De stichting stelt dat de uitstoot van zwaveldioxide en andere schadelijke stoffen zal stijgen door het verhogen van de productiecapaciteit. Een verhoging van de uitstoot van deze stoffen heeft nadelige gevolgen voor de volksgezondheid – ook buiten het dorp.

Incompleet onderzoek

De rechtbank oordeelt dat GS voldoende duidelijk heeft gemaakt dat in de nieuwe situatie de uitstoot van zwaveldioxide niet toeneemt, maar toch heeft het dagelijks bestuur van de provincie onzorgvuldig gehandeld, concludeert de rechtbank. GS heeft ten onrechte niet onderzocht of de maximaal toegestane concentratie zwaveldioxide in het leefgebied door het gebruik van de nieuwe oven al dan niet wordt overschreden. Het gebruik van de nieuwe oven kan ook bij dezelfde uitstoot van zwaveldioxide namelijk leiden tot een andere verspreiding en dus tot een andere concentratie van zwaveldioxide in de omgeving.

De rechtbank stelt verder vast dat als gevolg van het plaatsen van de nieuwe oven en het verhogen van de productiecapaciteit de uitstoot van lood en nikkel toeneemt. De rechtbank vindt dat GS ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van deze toename.

Reacties

Cookieinstellingen