Molletjesveer blijft exclusief voor zware industrie

Molletjesveer - tussen het water en de N246 - vanuit de lucht gezien.
Foto: Google Earth

Van de 29 binnenstedelijke bedrijventerreinen in Zaanstad moeten er negentien terreinen de bestemming gemengd gebied of wonen gaan krijgen. Daarbij is niet langer Molletjesveer in West-Knollendam: voortschrijdend inzicht in het toekomstige tekort aan grond voor industrie in de zwaardere milieucategorie maakt dat er nu voor is gekozen om dat volledig als bedrijventerrein te blijven benutten.

Dit is een trendbreuk ten opzichte van de ingezette koers van MAAK.Noord, schrijft het college aan de raad. Wel is er wat extra ruimte voor woningbouwontwikkeling gevonden in de omgeving van de Meneba-locatie bij bedrijventerrein Noorderveld. ‘Hier kan binnen de grenzen van de Vlasblomweg en de Witte Paardweg extra ruimte gevonden worden voor woningbouwontwikkeling, mits die niet conflicteert met de omliggende woningbouw.’

Zuiderhout Noord

Speciale gevallen zijn ook Zuiderhout Noord en Zuid. Het noordelijke deel is al langere tijd in beeld bij ontwikkelaars als mogelijke uitbreidingslocatie voor de Zaanse binnenstad. ‘Deze locatie is expliciet in het vizier gekomen bij de ontwikkeling van de Houthavenkade en de spanning die er is ontstaan rond de aanwezigheid daar van het bedrijf Exter. In het licht van het Rijksprogramma Bereikbare steden is Zuiderhout Noord, als onderdeel van de vergrote centrumontwikkeling, genoemd voor toekomstige ontwikkelingen.’ Het verklaart wellicht waarom MediaMarkt zich er niet mocht vestigen: liever woningen dan een elektronicaketen.

Zuiderhout Zuid

Wat Zuiderhout Zuid betreft stekt het college voor om ‘terughoudend te zijn met de verdere transformatie van de beschikbare werklocaties’. ‘Zuinig zijn op de nog beschikbare locaties is het advies. Dit geldt ook voor het gebied Zuiderhout Zuid – Balkenhaventerrein. Vanuit economisch belang is de voorkeur om dit gebied bestemd te houden als bedrijventerrein voor industrie.’

 

 

 

Een uitgangspunt is voor het college ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’. Maximaal gebruik van uitgegeven grond is een ander. Ruimte wordt in Zaanstad steeds schaarser. De vraag naar woonruimte is explosief gestegen terwijl er in de afgelopen jaren slechts beperkt woningen zijn bijgebouwd. Maar ook voor de zorg, onderwijs, recreatie en natuur moet plek zijn.

Omdat er tot 2040 20.000 woningen bij moeten komen maar de natuurgeboeden rond Zaanstad gespaatd moeten worden is gekozen voor verdere verstedelijking binnen de bebouwde omgeving, en dan komen onvermijdelijk ook bedrijventerreinen in beeld voor transformatie naar gemengde woon-werk locaties of woonlocaties. Zaanstad ‘kiest nadrukkelijk om een inclusieve stad te zijn, een stad waarin er voor alle burgers kansen zijn om zich te ontplooien, waar voldoende banen beschikbaar zijn voor de beroepsbevolking en een stad waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.’

Over zeven jaar op

De groei van de welvaart moet omgezet worden kansengelijkheid voor iedereen, vindt het college en het hebben van werk is hierin cruciaal. Met de transformatie van bedrijventerreinen ontstaat een verplaatsingsvraag van bedrijven en daarmee een toenemende vraag naar nog beschikbaar bedrijventerrein op andere locaties. Maar uitgaande van het huidige uitgiftetempo is het aanbod over zeven jaar op. De nu door het college naar de raad gestuurde Strategie Bedrijventerreinen geeft een antwoord op de vraag ‘wat dan?’

Regionale oplossingen

Zaanstad zal grond blijven uitgeven maar op grond van het strikter profileren van de terreinen, een selectieve uitgifte en het maximaal mengen in de transformatiegebieden, maar ook bedrijven verwijzen naar terreinen in de haven Amsterdam, in Purmerend en een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Edam – Volendam. Deze regionale samenwerking moet niet alleen Zaanstad ten goede komen, maar ook de eveneens op grote schaal op transformatie inzettende hoofdstad: Amsterdam gaat immers 200 tot 300 hectare bedrijventerrein omzetten naar wonen.

Reacties