Woningbouw in Noord moet bewijzen dat dat schoner kan

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Met alle bouwplannen voor Zaanstad Noord dreigt een verkeersinfarct vanwege het onvermijdelijke bouwverkeer. Om te voorkomen dat de bereikbaarheid echt in het geding en er bovendien ook figuurlijk een stikstofwolk boven de projecten komt te hangen is gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen om zo duurzaam mogelijk te werken.

Bouwbedrijven, toeleveranciers, transporteurs, de gemeente, de lokale energie coöperatie Saenz, Bedrijvenvereniging Noorderveld – Molletjesveer, de Green Business Club Zaanstad, Rijkswaterstaat, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie hebben daarvoor de handen ineen geslagen. Circa 5000 woningen moeten er de komende jaren bij komen in Noord en dat is een reusachtig aantal in een gebied waar de  omliggende Natura 2000-gebieden de nodige restricties opleggen. Daar mag immers de stikstofdepositie niet oplopen.

Gezamenlijke inspanning

In een intentieverklaring hebben de bovenstaande partijen nu vastgelegd dat ze zich gezamenlijk gaan inspannen om de bereikbaarheid in en van Zaanstad Noord op een duurzame wijze op orde te houden tijdens het grote bouwen. Dat gebeurt door de bouwlogistiek te optimaliseren door het minimaliseren van het aantal vervoerbewegingen met busjes, vrachtwagens en schepen alsook van de goederenstromen – het voorkomen van onnodige aan- en afvoer. Verder wordt ingeztet op zoveel mogelijk elektrische voertuigen en materieel en gaat waar dat kan het vervoer over water.

Hulp van het Rijk

De stichting Breikers gaat een gratis mobiliteitsscan uitvoeren voor het woon-, werk- en zakelijk verkeer van de bedrijven om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om ook op dat vlak het vervoer te verduurzamen. Zaanstad gaat wat duurzaam werken betreft ook regels opnemen in aanbestedingen en (omgevings)vergunningen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de diensten van de Projectmanager Duurzame Bouwlogistiek die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is aangesteld om gemeenten te ondersteunen om projecten rondom duurzame bouwlogistiek in gang te zetten.

 

Reacties