Vergunning voor herbouw afgebrand eethuis Melis Pide

Foto: Google Street View

Er is een vergunning afgegeven voor de herbouw van het afgebrande Turkse eetthuisje Melis Pide aan de Poelenburg in Zaandam. Daar bleef op 27 april van dit jaar weinig van over.

De eetgelegenheid was op dat moment gesloten vanwege de toen geldende coronamaatregelen en ten tijde van de brand was er niemand aanwezig. Nu kan er een nieuw gebouw worden neergezet. Belanghebbenden die het daar niet mee eens zijn kunnen tot 17 november een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

Reacties