Terrassen langs de Zaan in Wormerveer mogen nog vijf jaar blijven

Foto: Google Street View

De terrassen tussen de Zaanweg en de kade van de Zaan in Wormerveer mogen in elk geval nog vijf jaar blijven bestaan. Het college heeft de vergunning verlengd.

De terrassen tussen de Stationsstraat en de Marktstraat waren een pilot voor de duur van twee jaar, die ook leidden tot een 30-kilometerzone op dat deel van de Zaanweg. Die herinrichting met een zogenoemde mollengang als scheiding tussen beide rijrichtingen en de aanleg van verkeersdrempels gaf nogal wat commotie in het dorp vanwege vermeende onveiligheid voor scootmobielen en fietsers. De aangepaste kruising met de Stationsstraat zorgt nog steeds voor hoog oplopende discussies. De proef van twee jaar moest nadere gegevens opleveren over parkeren, verkeerssnelheid en –intensiteit. De resultaten daarvan zijn nog niet bekendgemaakt.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit om de terrassen nog vijf jaar te laten voortbestaan kunnen tot 20 mei een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

 

Reacties