Voorlopig geen nieuwbouw vlakbij Oliehandel Anton van Megen

Foto: Google Street View

Er mogen tot er een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt over de geldigheid van het eind mei door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Havenstraat Hemkade geen nieuwe huizen worden gebouwd binnen 50 meter van Oliehandel Anton van Megen aan de Havenstraat in Zaandam. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure. Bestaande bebouwing mag wel worden herontwikkeld voor wonen.

Het brandstofverkooppunt voor boten en schepen vreest dat woningen een aanslag betekenen op het bestaan van het bedrijf en de rechter ziet die mogelijkheid kennelijk ook opdoemen bij nieuwbouw. Het bestreden bestemmingsplan voorziet er wel in dat Van Megen zou kunnen worden voortgezet op basis van het overgangsrecht, maar dat geeft de onderneming onvoldoende garanties voor de toekomst. Om woningbouw mogelijk te maken is het gebied waar Van Megen gevestigd is uit het gezoneerde industrieterrein Achtersluispolder en Westerspoor gelicht met een afwijkende set regels.

De gemeenteraad was van mening dat Van Megen maar bezwaar moest aantekenen in het geval er een vergunning voor woningen binnen 50 meter van het bedrijf zou worden verleend. Dat geldt voorlopig alleen voor nieuwbouw op nu braakliggend terrein. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Oliehandel Anton van Megen vocht eerder ook al het omgevingsplan voor het Hembrugterrein aan, dat later in zijn geheel door de Raad van State werd vernietigd. Daarin stond dat het bedrijf nog maximaal tien jaar aan de Havenstraat gevestigd kon blijven. Daar was ook Rijkswaterstaat niet blij mee.

Reacties