Wethouders hebben pas in oktober tijd voor gesprek over Aak

Aak en omgeving in vogelvlucht.
Aak en omgeving in vogelvlucht.
Foto: Google Earth

De wethouders Wessel Breunesse en Gerard Slegers hebben pas op 3 oktober tijd voor een gesprek met de Stichting Leefbaar Oud Zaandijk over de verkeerssitutaie rond het bedrijf Aak, die in plaats van beter alleen maar onleefbaarder wordt. ‘Deze afspraak lijkt wat verder weg maar is gezien de vakanties de eerste mogelijkheid in de agenda’s,’ hebben de twee laten weeten.

De stichting heeft nog maar eens aan de bel getrokken om ook de nieuwe raadsleden te doordringen van de problematiek rond de ‘voortdurende uitbreiding van Aaks activiteiten’. De problemen die ‘enkele honderden inwoners’ van Oud Zaandijk ervaren door de verkeersbewegingen bij het bedrijf en met name op de Lagedijk zijn zeker niet nieuw en evenmin onbekend op het stadhuis, maar er zit geen schot in oplossingen. Er is weliswaar een verkeerscirculatieplan in het vooruitzicht gesteld met éénrichtingsverkeer en een kortere route van en naar de Provincialeweg, maar op de aanwijzing van een ‘schoolzone’ bij De Werf na is er nog niets gebeurd.

België

Integendeel: tot ‘verbazing en verontwaardiging’ van Leefbaar Oud Zaandijk zien de bewoners ‘via slinkse wegen en kleine stappen Aak met gemeentelijke instemming voortdurend uitbreiden’. De deels gerealiseerde bouw van het innovatiecentrum op Aaks zogenoemde Zaanplein zorgt voor meer parkeeroverlast en stationair draaiende vrachtwagens op de openbare weg. En de overheveling van de productie van de te sluiten fabriek in België naar Zaandijk en de daarvoor gevraagde uitbreiding komt er nog bovenop. ‘Aak beweerde nog recent niet naar verhoging van de huidige productie van 85.000 ton per jaar te streven, waarmee is bewezen dat AAK geen klare wijn schenkt en nu dus wel uitbreiding aanvraagt,’ aldus het schrijven.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen