Groen wordt overheersende kleur in de Kleurenbuurt

Terrasje bij buurthuis Kleurrijk, samen met bewoners aangelegd. 
Foto: Gemeente Zaanstad

Bewoners en de gemeente hebben van alles bedacht om van de Kleurenbuurt een groene buurt te maken, zoals een buurtmoestuin, avontuurlijke speeltoestellen, wandelroutes en eenvoudige fitnesstoestellen. Om dit te vieren is er morgen in buurthuis Kleurrijk een feest dat wordt geopend door wethouder Wessel Breunesse.

De afgelopen jaren is in de Kleurenbuurt de riolering vervangen en dat was voor Zaanstad een goede aanleiding om gezamenlijk met de buurt en maatschappelijke organisaties te bedenken hoe de straten en groenstroken beter konden worden ingericht. Het is de bedoeling dat bewoners meer profijt hebben van het aanwezige groen en water. De wensen van de buurt zelf sluiten daar goed op aan: meer speelmogelijkheden voor kinderen dan alleen een voetbalveld, een moestuin en aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de open lucht.

De aanleg van de wadi’s.

 

Ook is er behoefte om laagdrempelig te kunnen bewegen, in de vorm van zowel wandelpaden als toegankelijke fitness. De herinrichting is nog in volle gang, maar de uitdagende houten speeltoestellen hebben hun plek al gevonden en de buurtmoestuin is ingezaaid. Een ‘stadsoase’ krijgt vorm, aldus de gemeente: bewoners ontmoeten elkaar, eten gezamenlijk van de moestuin en voelen zich verantwoordelijk voor het groen. Ontmoetingen en meer uitzicht op groen doen de gezondheid van mensen goed, zo wijzen talrijke onderzoeken uit.

Klimaatbestendig

De gekozen plantsoorten trekken meer insecten aan en versterken zo de biodiversiteit. De heuvelachtige aanleg en de waterberging in het gebied zorgen voor verkoeling bij hitte en voorkomen wateroverlast bij hoosbuien. Zaanstad stimuleert initiatieven van inwoners om hun omgeving te vergroenen en regenwater op te vangen. Zo kunnen met hulp van de gemeente een geveltuin aanleggen of tegels vervangen door planten en zo meedoen aan het NK Tegelwippen. De gemeente kan inwoners ook adviseren waar zij vlinder- en bijvriendelijke zaden kunnen strooien in hun omgeving en er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een regenton.

De herinrichting van de openbare ruimte in de Kleurenbuurt  gaat over het gebied tussen de Bristolroodstraat, De Weer, Indigostraat, Martin Luther Kingweg, Omberstraat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg.

 


Reacties

Cookieinstellingen