Geld provincie voor zonnepanelen boven parkeerplekken

Een grootschalig voorbeeld aan Zee.
Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie geeft een financiële impuls van 1,5 miljoen euro aan het overdekken van parkeerterreinen met zonnepanelen. Met het geld moeten initiatiefnemers over de streep worden getrokken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn. In Zaanstad gaat het om 743 plekken, blijkt uit de door de provincie ontwikkelde tool Park the Sun met geschikte parkeerterreinen.

 

Volgens Gedeputeerde van Klimaat en Energie Edward Stigter is de potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland ‘enorm’. ‘Als we die potentie benutten leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2-reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat de auto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merken helaas dat het realiseren van deze zogenoemde ‘solar carports’ nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij.’

Kostbare toepassing

De ‘solarcarports’ zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing van zonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid ervan op potentiële locaties. Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de solarcarport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden, is een solar carport nu nog duurder. De daarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde versteviging van de fundering kan flink drukken op het budget van een initiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft.

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook inaanmerking voor subsidie die kan worden aangevraagd door gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties,ondernemers en maatschappelijke instellingen. De subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden.

Reacties

Cookieinstellingen