Vragenlijst over oplossingen voor verkeer Guisweg

Foto: Gemeente Zaanstad

De Vervoerregio Amsterdam wil van mensen die bekend zijn met de kruising van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg weten hoe zij denken over de opties die nu voorliggen. Het gaat dan niet alleen over het verkeer, maar ook over gezondheid, leefbaarheid in de woonomgeving en/of de bereikbaarheid van voorzieningen.

De spoorwegovergang in Zaandijk is al jaren een knelpunt voor fietsers en automobilisten en de situatie is er onoverzichtelijk en onveilig. Daar komt verandering in, maar hoe precies is nog niet besloten. De vragenlijst over uw inzichten is tot en met 28 januari digitaal in te vullen en dat duurt ongeveer vijf minuten. De resultaten  worden gebruikt voor de verdere uitwerking van de oplossing, waarbij wat de gemeenteraad betreft ook een verdieping van het spoor wordt meegenomen. Vanwege de hoge kosten is die oplossing tot nu toe terzijde geschoven door de betrokkenen bij het project.

Oplossing A: rood is een fietspad; geel een fiets-/wandelpad. Vanaf het noord-zuidfietspad langs de N203 loopt vanaf de noordzijde een helling naar de tunnel waardoor fietsend een uitwisseling tussen noord-zuid en oost-west mogelijk is.
Oplossing B: Aansluiting van de verbindingsweg op de Provincialeweg. De twee linkerrijbanen op de Provincialeweg liggen verdiept, de rechter rijbanen liggen op maaiveld (huidige hoogte). Te zien is de zuidelijke verbindingsweg. Deze sluit aan op de Provincialeweg tegenover Pellekaanstraat 2-8.
Oplossing C: een fietstunnel gezien vanaf de hoek van de Parklaan.

 

 

Er is nog geen keus gemaakt over het wel of niet afsluiten van aansluiting 2 op de A8. Optie 1 is een noordelijke ligging (als aansluiting 2 open blijft, ligt de verbindingsweg noordelijk) en optie 2 is een zuidelijke ligging. (als aansluiting 2 dichtgaat is de zuidelijke ligging ook mogelijk). In beide opties loopt de nieuwe verbindingsweg over het complex van Tennisvereniging Westzijderveld. Voor de club wordt in de nabijheid een nieuwe locatie gezocht.

De belangrijkste verschillen tussen beide opties zijn:

  • In de noordelijke ligging kan aansluiting 2 open blijven; in de zuidelijke ligging kan dat niet;
  • In de noordelijke ligging wordt de Sluissloot als vaarverbinding afgesloten door de verdiepte ligging van de Provincialeweg bij de kruising met het water;
  • In de noordelijke ligging wordt ook het tenniscomplex van KZTV doorsneden;
  • In de zuidelijke ligging komt er een nieuwe fietsverbinding tussen de Pellekaanstraat en de Verzetstraat aan de oostzijde van de Provincialeweg;
  • in de noordelijke ligging kan dit niet doordat aansluiting 2 in die optie gehandhaafd blijft.

Reacties

Cookieinstellingen