Scholen Burgemeester de Boerstraat Assendelft krijgen taxistandplaats

Foto: Google Street View

De laad- en losplaats bij de beide scholen aan de Burgemeester de Boerstraat in Assendelft wordt een taxistandplaats. Dit moet ouders ervan weerhouden om daar hun auto neer te zetten.

Vanwege de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid is in de straat in het verleden éénrichtingsverkeer ingesteld en kwam er een laad- en losplaats bedoeld voor taxi’s en taxibussen die kinderen halen en brengen. De ervaring leert echter dat veel ouders het  parkeerverbod negeren omdat hen niet duidelijk is dat hun auto er niet mag staan.  Zodra het ‘taxibord’ is geplaatst mogen alleen voertuigen met blauwe kentekens er nog  stoppen en parkeren. Het besluit is genomen in overleg met de school.

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het verkeersbesluit hebben zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening en de motivering van de bezwaren. Het kenmerk van het besluit is 2021 / 16874.

Reacties