Aanpassen aan veranderend klimaat zaak van ons allen

Foto: Dirk Brand

Het college heeft het eerste Zaanse Uitvoeringsplan klimaatadaptatie vastgesteld om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op extremere weersomstandigheden. Dat richt zich op de inrichting van de openbare ruimte, het landschap, het betrekken van inwoners en bedrijven bij de noodzakelijke omslag en het realiseren van ‘koppelkansen’, ofwel meerdere vliegen in één klap slaan.

‘Klimaatadaptatie biedt veel kansen, want met maatregelen op dat gebied investeren we in onze stad. Meer groen, prettiger wonen, veel plekken om buiten te zijn waar je van de natuur kunt genieten en ruimte voor biodiversiteit,’ somt wethouder Wessel Breunesse op in een persbericht. En dat dan samen met de bouw van heel veel woningen en dus een verdere verdichting en verstening.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

‘Als we niets veranderen vergroten we het probleem. Want er ontstaat meer hittestress en minder ruimte voor het water. Dit vraagt dus om een andere manier van kijken naar de stad, een andere manier van bouwen. En ‘we’ dat zijn we allemaal, niet alleen de gemeente maar iedereen die een huis, een bedrijf of grond bezit in Zaanstad kan een bijdrage leveren,’ aldus Breunesse. Eén van de projecten die bij deze aanpak aansluit is de ontwikkeling van een visie op Polder Westzaan.

Een aantal maatregelen uit het uitvoeringsplan klimaatadaptatie illustreren hoe divers de uitdagingen en mogelijkheden zijn.

  • Nieuwe of vernieuwde wegen worden zo aangelegd, dat zij meer water kunnen bergen. Denk aan putten in het midden van de weg, waarbij het diepste punt het midden van die weg is;
  • Meer koele plekken in de stad creëren, zodat inwoners ook op de heetste dagen verkoeling kunnen opzoeken;
  • Bij bouwplannen voldoende plekken aanleggen waar het water naartoe kan. Denk aan sloten en wadi’s (zie voor de laatste de foto boven dit bericht);
  • Bomen planten die beter tegen periodes van langdurige droogte kunnen;
  • Ontwikkelaars verplichten om kansen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen in hun plannen.

Over klimaatadaptatie zijn gesprekken gevoerd met inwoners, woningcorporaties, marktpartijen, buurgemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid; we kunnen kaders stellen voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Maar op heel veel ontwikkelingen – zoals de tuinen van particulieren – hebben we alleen invloed via bewustwording, storytelling en een subsidie-effect. Meedoen aan bijvoorbeeld het NK Tegelwippen is een manier om onze inwoners en ondernemers op te roepen om te vergroenen,’ zegt de wethouder.

 

Reacties