Bouwproductie MRA naar 175.000 woningen tot 2030

Foto: Pixnio / CC0

De bouwproductie voor de Metropoolregio Amsterdam gaat omhoog naar 175.000 woningen (was 150.000) tot 2030. De intentie is daarnaast om tien procent van de werkgelegenheidsgroei in de periode tot dat jaar ‘evenwichtig te spreiden over de stadsharten van Zaanstad, Purmerend, Haarlem, Hoofddorp, Hilversum, Lelystad en Almere.

Wat betreft de bereikbaarheid wordt prioriteit te geven aan het ontwikkelen van de internationale corridor Zuidwest Amsterdam – Schiphol  – Hoofddorp, inclusief Amsterdam Zuidoost/Duivendrecht. Dat staat in het Verstedelijkingsconcept van de MRA, dat ook al vooruitblikt naar 2050 onder het motto Metropool van wereldklasse met menselijke maat. Juist vandaag riep het Planbureau voor de Leefomgeving het nieuwe kabinet op om bij het inrichten van Nederland en het verdelen van de schaarse ruimte keuzes te maken die toekomstbestendig zijn.

Eerlijker verdelen

In het verleden is grond en ruimte voornamelijk gebruikt voor economisch gebruik, zoals intensieve veehouderij en dat begint zich nu het land voor grote opgaven staat wat betreft verstedelijking, klimaat, natuur, waterbeheer en landbouw steeds meer te wreken. De belangrijkste taak van het kabinet is om de ruimte weer ‘eerlijker te verdelen,’ schrijft het planbureau in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte. Waar nu de nadruk ligt op economisch gebruik, moet dit meer in balans komen met duurzaamheid en de ‘belevingswaarde’: wat burgers aan de ruimte hebben. Dat vraagt om meer regie van het kabinet, waar deze taken nu nog goeddeels bij de gemeenten en de provincies liggen.

Infrastructuur essentieel

Volgens de onderzoekers heeft de politiek dergelijke lastige besluiten te lang voor zich uitgeschoven. Ook op het gebied van woningbouw moeten toekomstbestendige stappen worden genomen, aldus het PBL, dat constateert dat ‘de aanvechting bestaat’ om woningen zoveel mogelijk op eenvoudige locaties te bouwen. ‘Daarbij wordt de tijd die nodig is om de bijpassende infrastructuur aan te leggen uit het oog verloren’ en zijn sommige gebieden waar wel veel mensen wonen slecht bereikbaar.

In de plannen van de MRA gaat het om de bouw van 17.500 woningen per jaar. In 2019 nam in de 32 MRA-gemeenten de woningvoorraad toe met 14.587, bijna tien procent minder dan in het piekjaar 2018, aldus een voorlopige opgave van Centraal Bureau voor de Statistiek. En om die 175.000 nieuwe woningen te plaatsen: Zaanstad telde er vorig jaar nog geen 70.000.

Reacties