Voorbereidingen Kamerverkiezingen: alles coronaproof

Foto: Wikimedia

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag een tijdelijke wet ingediend bij de Tweede Kamer die ervoor moet zorgen dat kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De stemlokalen moeten worden aangepast op de anderhalvemeterregel en er moeten diverse hygiënemaatregelen gaan gelden. In Zaanstad pleit de POV voor maatregelen om jongeren naar de stembus te krijgen.

De tijdelijke wet van Ollongren maakt het onder meer mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of hun bezoekers. Tussen stembureauleden en kiezers komen kuchschermen. Het tellen kan op een andere plek worden gedaan als de omstandigheden in het stemlokaal voldoende afstand houden onmogelijk maken. Door de maatregelen zijn er veel meer stemlokalen nodig dan in normale tijden om kiezers hun stem te kunnen laten uitbrengen. Het stembureau krijgt er ook taken bij.

Meer leden

Zo ontvangt een lid de kiezers bij de ingang om hen op de regels te wijzen. Om dat erbij te kunnen doen gaan alle stembueraus van minimaal drie naar vier leden. Eind november of begin december gaat een campagne van start gaan om stembureauleden te werven. Kiezers moeten vooraf thuis een op schrift gestelde gezondheidscheck doen, gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Als één of meer vragen van de gestelde vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, kan hij of zij niet naar het stemlokaal. Deze kiezers kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer, ook nog op de verkiezingsdag zelf.

Eenmalig drie machtigingen

Bij de Tweede Kamerverkiezing wordt het volmachtsstemmen tijdelijk gemakkelijker gemaakt. Kiezers mogen eenmalig drie machtigingen aannemen. Het wordt ook mogelijk gemaakt dat de gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart volgend jaar een schriftelijke volmacht langs elektronische weg versturen. Het streven is dat de tijdelijke wet ingaat vóór de herindelingsverkiezingen die op 18 november zijn gepland in een aantal gemeenten. Omdat de exacte coronaomstandigheden onzeker zijn, wordt nog verder nagedacht over maatregelen die wenselijk zouden kunnen zijn voor de Kamerverkiezing. Begin november wordt besloten of het nodig is een vorm van briefstemmen in te voeren.

‘Stemfies’

In Zaanstad grijpt de POV de Kamerverkiezingen wederom aan voor een pleidooi om de afstand tussen jongeren en de politiek – landelijk én plaatselijk – te verkleinen en deze groep extra tegemoet te komen om stemmen aantrekkelijker te maken. De Partij voor Ouderen en Veiligheid stelt voor dat scholen op 17 maart en ook tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 coulant omgaan met afwezige leerlingen die hun democratische plicht hebben vervuld. Die zouden dat kunnen bewijzen door een ‘stemfie’ te maken: een selfie bij het stembureau.

Pilot

Zaanstad is dit jaar – vanwege corona wat haperend – gestart met de pilot Jeugd en Democratie, die tot doel heeft jonge inwoners inzicht te geven in de democratie. De POV komt donderdag met een motie waarin het college wordt opgeroepen om alle onderwijsinstellingen waar Zaanse kiesgerechtigde jongeren zijn ingeschreven aan te schrijven met het verzoek om hen ’s morgens te faciliteren om te gaan stemmen. De scholen kunnen de ingezonden ‘stemfies’ dan registreren als geoorloofd verzuim of als een buitenschoolse activiteit. Voorts moet in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad een actieplan worden opgesteld om jongeren er actief bij te betrekken.

 

Reacties