Woningen aan Nauernasche Vaartdijk nog deze maand in de verkoop

Foto: vaartzichtwestzaan.nl

Waar eens verpakkingsfabriek Bakker-Molenaar stond aan de Nauernasche Vaartdijk in Westzaan komt het project Vaartzicht met 23 woningen. Er is geprobeerd de woonblokken zo te plaatsen dat deze goed aansluiten op de bestaande omringende woonwijk.

Er zit variatie in zowel de beukmaat als de diepte van de huizen en sommige zijn uitgerust met een tuitgevel. Het parkeren wordt opgelost door parkeervakken haaks op de Nauernasche Vaartdijk en in een parkeerhof centraal in het plan. Daarnaast beschikken vier woningen langs de Nauernasche Vaartdijk over een garage met daarvoor een opstelplaats voor de auto.

De huizen kenmerken zich door de baksteenarchitectuur gecombineerd met de grote gevelopeningen. Opvallend zijn de kleur van de steen en de toepassing van verdikt en verdiept metselwerk in combinatie met betonnen gevelbanden. Er komen vier rijen woningen de de namen van Westzaanse molens hebben gekregen: De Jonge Dirk, Het Prinsenhof, De Zwaan en De Schoolmeester.

De gemeente Zaanstad heeft de omgevingsvergunning inmiddels verleend. Daar kan nog tot 1 november bezwaar tegen ingediend worden, maar oppositie lijkt niet waarschijnlijk. Op een informatieavond afgelopen januari, waarbij ook architect Jeroen Hooyschuur aanwezig was, reageerden omwonenden overwegend positief. Dat laat onverlet dat het bestemmingsplan moest worden gewijzigd voor een hogere toegestane geluidsbelasting doordat op de Vaartdijk extra verkeer gaat rijden nadat Vaartzicht bewoond wordt.

Op 28 september gaan de woningen in de verkoop in Dorpshuis De Kwaker aan de J.J. Allanstraat 127 in Westzaan. U kunt er tussen 17:00 en 19:00 uur terecht.

Reacties