Vergunning voor vergroten huisje Domineestuin Zaandijk

Foto: Google Earth

Het college heeft de vergunning verleend voor het verbouwen en het vergroten van de woning Domineestuin 2 in Zaandijk, maar vergeten die te publiceren. Er geldt daarom ‘een redelijke’ velenging van de beroepstermijn met twee weken.

De Domineestuin is een groen en intiem buurtje met enkele oude en veel nieuwe kleine houten huizen in Zaanse stijl. In 1977 werd besloten dat er actie moest worden ondernomen om verder verval van het eeuwenoude buurtje achter de kerk te voorkomen en twee jaar later werd de Stichting Domineestuin opgericht. Zaans Schoon verzette zich eveneens tegen de sloop van alle nog overgebleven huizen en het dempen van de sloten in de verpauperde Domineestuin en omstreken om (ook) daar nieuwbouw te kunnen neerzetten.

Mix van oud en nieuw

Dat leidde tenslotte tot een mix van geredde huisjes en bijpassende nieuwe woningen, die pas van de grond kwam toen de gemeenteraad in oktober 1982 akkoord ging met de voorwaarden voor de erfpacht. De bewoners van de nieuwe woningen bouwden die grotendeels zelf en met elkaar. Want wanneer een kandidaat zich meldde voor een huisje, diende die zich ertoe te verplichten deel te gaan uitmaken van een echt buurtje, waarin saamhorigheid voorop stond. In 2000 kwam er een beeldkwaliteitsplan om de sfeer in stand te houden.

WIe het niet eens met de plannen voor huisnummer 2 kan een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Bij de in de vergunning genoemde beroepstermijn kan dus twee weken worden opgeteld.

Reacties