Toestemming voor vier woningen Emmastraat Oud Koog

Foto: Google Street View

De stallingen aan de Emmastraat 1, 3, 5 en 7 in de Emmastraat in Oud Koog worden vervangen door vier koopwoningen, die eerder dit jaar  werden aangeboden voor prijzen tot 409.000 euro. Het college heeft de vergunning verleend.

In de buurt is nogal wat weerstand tegen de bouwplannen, met name omdat de garageboxen van de Louisestraat er onbereikbaar door zouden worden en parkeerruimte verdwijnt voor de woningen Emmastraat 9, 11 en 13. Eerdere plannen werden na protesten van omwonenden geen werkelijkheid. In elk geval Emmastraat 5 is inmiddels verkocht. Er was in eerste instantie sprake van zes seniorenwoningen, maar dat zijn uiteindelijk vier eengezinswoningen met tuinen op het westen geworden. Die tuin kan ook worden gebruikt om te parkeren, aldus ontwikkelaar Rademaker Vastgoed & Ontwikkkeling.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de vergunningverlening kunnen tot 28 oktober een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders.Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

 

Reacties