Vijf appartementen in bovenwoning Westzijde

Foto: Google Street View

Er is een vergunning verleend om de woning aan de Westzijde 17 in Zaandam te verbouwen tot vijf appartementen. Op het adres is op de begane grond een filiaal van Zeeman gevestigd; daarboven ligt een woning van 266 vierkante meter.

Het pand dat nu opnieuw grondig verbouwd mag worden stamt uit 1887 en was ooit in zijn geheel een woonhuis. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot 29 april een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en motivering.

Reacties