Gehussel met straatnamen in Zaandam Nieuw West

Het is niet altijd makkelijk om het juiste adres te vinden in Nieuw West.
Foto: Google Street View

In Zaandam Nieuw West wordt voor enkele straten de straatnaamgeving aangepast om die ‘beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid op straat’. Dat leidt niet tot nieuwe straatnamen, maar enkele delen van straten worden als het ware aangesloten op andere voor een logischere beleving.

De voorgestelde aanpassingen hebben volgens het college geen invloed op de formele adressering van bewoners en ondernemers. Het gaat om Teakhout, Vurehout (de foutieve schrijfwijze bijft onveranderd) en Mahoniehout. Het gaat om drie aaneengesloten deelgebieden, op de kaart hieronder onderscheiden als A, B en C. Door een groep bewoners en ondernemers aan de Teakhout is bij de gemeente aangegeven dat bezoekers, leveranciers en hulpdiensten regelmatig adressen niet kunnen vinden. In wooncomplex Murano zijn alle formele adressen aan de Teakhout, maar feitelijk is het merendeel gesitueerd aan de Vurehout en de Houtveldweg. Een ‘reparatie’ is mogelijk voor ongeveer de helft van de adressen, namelijk aan de noord- en oostzijde van het complex. Aan de westkant is dat niet mogelijk, maar aan de zuidzijde misschien later nog wel – dat is afhankelijk van het nieuwbouwplan op de locatie Vurehout 2 (het GGD-gebouw).

Burano

De Commissie Straatnaamgeving adviseert om de straatdelen aan de noord- en de oostzijde van Murano tot Teakhout om te dopen. Alle bewoners en ondernemers aan deze straatzijden kunnen dan hun formele adres behouden. De Vereniging van eigenaren van Murano heeft toegezegd zelf duidelijke verwijsborden op de west- en zuidgevels aan te brengen om ook daar een verbetering van de vindbaarheid tot stand te brengen. Ten noorden Murano wordt Burano gebouwd. De westkant van de geplande nieuwbouw ligt aan de Houtveldweg. De straten aan de zuid- en oostzijde zouden de naam Vurehout moeten dragen, maar op (digitaal) kaartmateriaal én op de locatie zelf (de straatnaambordjes) is dat niet éénduidig af te lezen. Voor de in ontwikkeling zijnde nieuwbouw is het noodzakelijk dat op korte termijn opnieuw huisnummers worden vastgesteld op deze locatie, die gelinkt moeten kunnen worden aan duidelijke straatnamen.

Naamloos

Voor de zuidzijde wordt hiervoor al onder A een oplossing geboden (hernoemen naar Teakhout). De commissie adviseert om dát deel van de straat Vurehout dat ten oosten van het nieuwbouwplan Burano is gelegen Mahoniehout te gaan noemen. Tijdens onderzoek in het kader van de opmerkingen van bewoners aan de Teakhout bleek dat de nieuwe  openbare weg op de voormalige locatie van Van Gend & Loos ten oosten van Burano en Murano direct langs de spoorlijn formeel geen naam heeft. Het betreft de adressen Vurehout 20 en hoger en Vurehout oneven. De Commissie Straatnaamgeving stelt voor om deze straatdelen ook de naam Vurehout te gebruiken.

Reacties