Gemeenten aan zet bij aan banden leggen vieze en luide bladblazers

Foto: Wikipedia / Cbaile 19

Ze worden door velen beschouwd als ergerlijk en bovendien zeer milieu-onvriendelijk, maar minister Stientje van Veldhoven van Milieu zegt bladblazers met een op benzine lopende tweetaktmotor niet te kunnen verbieden. Gemeenten mogen zelf weten of en hoe ze die willen inzetten hij het onderhoud van het openbaar groen.  

Dergelijke bladblazers liggen onder vuur en in België en Duitsland worden ze zoveel mogelijk geweerd. In Nederland is de petitie Verbied de Bladblazer inmiddels bijna 100 maal ondertekend. Op Kamervragen van de Partij voor de Dieren antwoordde Van Veldhoven echter dat een categorisch verbod vanwege Europese regels onmogelijk is. ‘Het is aan gemeenten om te beslissen of zij bladblazers willen inzetten en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ze kunnen kiezen voor bladblazers die zo schoon en stil mogelijk zijn, en de effecten voor de gezondheid en de natuur afwegen tegen nut en noodzaak van het gebruik ervan.’

Vlaanderen

In Vlaanderen wordt de zaak aangepakt door de apparaten ‘iot te faseren’ voor het onderhoud van openbaar groen. Onderhoud in eigen beheer zal enkel nog met elektrisch aangedreven materiaal gebeuren en die voorwaarde neemt Vlaanderen ook op in de aanbesteding van onderhoudsdiensten. Op dit moment onderzoekt de Vlaamse overheid de mogelijkheden om het gebruik bij steden en gemeenten zo ook snel mogelijk via dezelfde constructie uit te faseren.  

De bladblazers met tweetaktmotoren zorgen voor giftige en kankerverwekkende stoffen in de lucht zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden en fijnstof, maar de hoeveelheden zijn volgens de minister ‘zeer gering’ ten opzichte van de totale emissies van deze stoffen in Nederland. Ditzelfde geldt voor de emissies van het broeikasgas CO2. De herrie die ze veroorzaken is nog niet aan een limiet gebonden, maar in Europa wordt wel een geluidnorm voor bladblazers overwogen. Te veel geluid kan het gehoor beschadigen, en daarom dienen gebruikers van de blazers gehoorbeschermers te dragen.

Dierenleven

Van Veldhoven geeft toe dat door het verwijderen van afgevallen bladeren de schuilplaats van de insecten en andere kleine dieren zoals egels, padden, kikkers en salamanders die in deze bladlaag overwinteren verdwijnt. Daarmee verdwijnt ook een belangrijke bron van voedsel voor kleine vogels die in de winter zoeken naar insecten tussen de afgevallen bladeren. Maar, zo schrijft ze: ‘Het maakt hiervoor niet uit of het blad verwijderd wordt met behulp van een bladblazer of mechanisch, met bijvoorbeeld een hark.’ 

Ze wijst er ook nog op dat gemeenten de mogelijkheid hebben om voor burgers beperkingen op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening ten aanzien van de tijden dat bladblazers gebruikt mogen worden en/of ten aanzien van de plekken waar ze gebruikt mogen worden. ‘Ik vind het niet de taak van de nationale overheid om hier in te treden, maar ik wil wel dit onderwerp bij de gemeenten via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onder de aandacht brengen.’ In het Schone Lucht Akkoord dat ook door Zaanstad is ondertekend staat onder meer dat overheden kunnen vanaf nu kunnen eisen dat bij de projecten waarvoor zij opdracht geven uitsluitend schonere of elektrische mobiele machines gebruikt worden. 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen