Vrijwilliger Monet in Zaandam trekt aan de bel over subsidiegeld

Claude Monet, 'De Haven van Zaandam' (1871).
Foto: Wikiart

Niet de Stichting Monet in Zaandam maar ‘vrijwilliger en rondleider’ Jan de Bruin van die stichting wil opheldering over de subsidiestroom voor de Zomer van Monet in 2021 en dreigt die informatie via de beroep op de Wet openbaarheid van bestuur op te eisen als het college er niet mee over de brug komt.

De Bruin schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er geen enkele reden is om een overkoepelende stichting op te richten om de Zomer van Monet te organiseren. Daarvoor is 750.000 euro ter beschikking. ‘Vanwege alle plannen die er sinds 2018 zijn ontwikkeld onder leiding van onze voormalige voorzitter Gert Schouten om tot een succesvol Monetjaar in 2021 te komen, vraag ik mij sterk af of en zo ja onder welke voorwaarden een nieuwe stichting nodig is en, nog veel belangrijker, hoeveel geld er aan overhead ging en gaat naar het bureau BMC om een en ander te organiseren,’ schrijft De Bruin. ‘Ik maak me daar ten zeerste zorgen over omdat de grootste investering moet gaan naar de Stichting Monet in Zaandam teneinde daarmee de professionaliseringsslag te maken die nodig is om vanaf nu en ook ná 2021 Monet voor Zaanstad ‘in de markt te houden’.’

Verdeling subsidie

Concreet wil De Bruin weten hoeveel geld is er tot nu toe is uitgegeven aan BMC voor de voorbereiding van de Zomer van Monet en aan de nieuwe stichting en hoeveel geld daar nog meer naartoe zal gaan. Waarna ook de vraag hoeveel geld er dan overblijft voor de Stichting Monet in Zaandam en het aanstellen van een voltijd coördinator bij die stichting kan worden beantwoord. Sinds Schouten opstapte als voorzitter wegens onenigheid met de inmiddels ook al vertrokken wethouder van Cultuur Sanna Munnikendam staat oud-wethouder van Zaanstad en waarnemend burgemeester van Landsmeer Dennis Straat aan het roer bij Monet in Zaandam. Aan die nieuwe voorzitter refereert De Bruin niet.

Reacties