Half miljoen voor beter in kaart brengen bezoekersstromen hotspots

Foto: Twitter / Nailah E. Timberlake

De Tweede Kamer heeft onlangs voor een landelijk gecoördineerde data-alliantie voor toerisme gestemd waarin de toeristische hotspots ‘Zaandam, Giethoorn en Kinderdijk’ met elkaar samenwerken. Dat meldt de Meppeler Courant naar aanleiding van een werkbezoek van initiatiefnemer Thierry Aartsen aan Giethoorn.

Het VVD-Kamerlid diende samen met CDA-Kamerlid Maurits von Martels een amendement in om een half miljoen euro vrij te maken voor een systeem waarmee bezoekersstromen met behulp van technologie beter in kaart kunnen worden gebracht. Door toeristen beter over het land te spreiden kan een bijdrage geleverd worden aan zowel de leefbaarheid in gebieden met overtoerisme als in gebieden waar meer toeristen juist zeer welkom zijn, verwachten de beide volksvertegenwoordigers. Hun voorstel is met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. 

Bron: Tweede Kamer / Kamerstukken

De data-alliantie toerisme is onderdeel van de Actieagenda toerisme en is een open netwerk waarin partijen kennis, data en methoden delen en ontwikkelen en samen projecten uit te voeren. Er moeten nieuwe methoden en technologieën ontwikkeld worden zodat via (telefoon)data meer inzicht in bezoekersstromen mogelijk wordt: ‘Deze nieuwe mogelijkheden passen binnen de aanpak en samenwerking van de Landelijke Data-alliantie en kunnen met pilotprojecten in drukke toeristische gebieden worden getest. Dit sluit aan bij de wens van veel regionale partijen, waaronder de samenwerking tussen Giethoorn, Kinderdijk en Zaandam (Zaanse Schans, red.),’ aldus het amendement.

Belgisch onderzoek

De beschikbaarheid van nieuwe technieken waarbij actuele (real time) data worden verzameld is een verbetering ten opzichte van de bestaande data en inzichten en een ontwikkeling waar wereldwijd aan wordt gewerkt. De vernieuwingen zullen ook kunnen worden ingezet bij evenementen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toeristenstromen in de drie hotspots door de Belgische professor Jan van der Borg in samenwerking met studenten van de Katholieke Universiteit Leuven. Van der Borg ontwikkelde zelf een methode om te meten hoeveel toeristen een gebied kan hebben. In het voorjaar van 2020 worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht

Reacties